Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Afs 24/2020 - 14Usnesení NSS ze dne 06.02.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníGenerální finanční ředitelství
DFH Haus CZ s.r.o.
VěcDaně - daň z příjmů

přidejte vlastní popisek

10 Afs 24/2020 - 14

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudce Ondřeje Mrákoty a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobkyně: DFH Haus CZ s.r.o., se sídlem Žákava 162, Nezvěstice, zast. Ing. Radkem Lančíkem, daňovým poradcem se sídlem Divadelní 4, Brno, proti žalovanému: Generální finanční ředitelství, se sídlem Lazarská 15/7, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 1. 2018, čj. 94952/17/7100-10113-050459, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. 12. 2019, čj. 29 Af 34/2018-35,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalovaný (dále jen „stěžovatel“) podal dne 21. 1. 2020 proti rozsudku krajského soudu označenému v záhlaví blanketní kasační stížnost. Podáním doručeným zdejšímu soudu dne 29. 1. 2020 vzal stěžovatel svou kasační stížnost výslovně a v plném rozsahu zpět.

Navrhovatel může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (§ 37 odst. 4 s. ř. s.). Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Projev vůle, jímž byla kasační stížnost vzata zpět, je jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti. Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal svoji kasační stížnost zpět do doby, než o ní bylo rozhodnuto, soud usnesením řízení zastavil podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. února 2020

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru