Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Afs 230/2020 - 26Usnesení NSS ze dne 27.08.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníNext development s.r.o.
Generální ředitelství cel
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

10 Afs 230/2020 - 26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty a soudkyň Michaely Bejčkové a Zuzany Břízové v právní věci žalobkyně: Next development s. r. o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1, zast. JUDr. Jiřím Hartmannem, advokátem se sídlem Sokolovská 49/5, Praha 8, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 8. 2018, čj. 39556-2/2018-900000-318, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 6. 2020, čj. 11 Af 35/2018-61,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně (stěžovatelka) se kasační stížností ze dne 16. 7. 2020 domáhala zrušení rozsudku městského soudu označeného v záhlaví. Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 10. 8. 2020 vzala stěžovatelka kasační stížnost výslovně a v plném rozsahu zpět.

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Projev vůle, jímž byla kasační stížnost vzata zpět, nevzbuzuje pochybnosti. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala svoji kasační stížnost zpět do doby, než o ní bylo rozhodnuto, soud usnesením řízení zastavil podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. srpna 2020

Ondřej Mrákota

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru