Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Afs 162/2017 - 23Usnesení NSS ze dne 20.07.2017

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníBio Oil Development GmbH
Generální ředitelství cel
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

10 Afs 162/2017 - 23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudkyň Daniely Zemanové a Michaely Bejčkové v právní věci žalobkyně: Bio Oil Development GmbH, se sídlem Markthof 11, A-2294 Markthof, Rakousko, zast. JUDr. Ing. Ivanem Rottem, advokátem se sídlem Křížová 18, Brno, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 6. 2012, čj. 19583-2/2012-900000-302, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 12. 4. 2017, čj. 31 Af 120/2012-210,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) podala dne 29. 5. 2017 blanketní kasační stížnost proti shora označenému rozsudku krajského soudu. Zdejší soud vyzval stěžovatelku usnesením ze dne 8. 6. 2017, čj. 10 Afs 162/2017-18, aby kasační stížnost ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doplnila o důvody a uvedla, co navrhuje. Zároveň jej poučila o následcích nevyhovění této výzvě.

[2] Podle § 106 odst. 3 věty první s. ř. s. [n]emá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Usnesení bylo stěžovatelce prostřednictvím jejího zástupce doručeno dne 12. 6. 2017. Ve smyslu § 40 odst. 1 a 2 s. ř. s. uplynula lhůta k doplnění kasační stížnosti dne 12. 7. 2017. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka v zákonné lhůtě kasační stížnost nedoplnila a pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat, soud kasační stížnost podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

[3] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. července 2017

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru