Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Afs 100/2021 - 21Usnesení NSS ze dne 28.04.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
KAPPEL INC., spol. s r.o.
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

10 Afs 100/2021 - 21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudkyň Michaely Bejčkové a Sylvy Šiškeové v právní věci žalobkyně: KAPPEL INC., spol. s r.o., se sídlem Křižíkova 2697/70, Brno, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 3. 2019, čj. 13350/19/5300-22443-701728, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 4. 3. 2021, čj. 62 Af 43/2019-65,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalovaný (dále jen „stěžovatel“) podal dne 19. 3. 2021 proti rozsudku krajského soudu označenému v záhlaví blanketní kasační stížnost. Podáním doručeným zdejšímu soudu dne 14. 4. 2021 vzal stěžovatel svou kasační stížnost výslovně a v plném rozsahu zpět.

Navrhovatel může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (§ 37 odst. 4 s. ř. s.). Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Projev vůle, jímž byla kasační stížnost vzata zpět, je jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti. Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal svoji kasační stížnost zpět do doby, než o ní bylo rozhodnuto, soud usnesením řízení zastavil podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. dubna 2021

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru