Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Ads 277/2020 - 53Usnesení NSS ze dne 08.10.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - starobní důchod

přidejte vlastní popisek

10 Ads 277/2020 - 53

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudce Ondřeje Mrákoty a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobkyně: T. R., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 1292/25, Praha 5 – Smíchov, proti rozhodnutí žalované ze dne 30. 7. 2019, čj. X, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 7. 2020, čj. 4 Ad 23/2019-118,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

NSS obdržel dne 19. 8. 2020 kasační stížnost, kterou se žalobkyně (stěžovatelka) domáhala zrušení rozsudku městského soudu uvedeného v záhlaví a ve které zároveň požádala NSS o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Návrh na ustanovení zástupce NSS usnesením ze dne 16. 9. 2020 zamítl a současně stěžovatelku vyzval k tomu, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení buď předložila plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo aby prokázala, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. NSS zároveň stěžovatelku poučil o následcích nevyhovění této výzvě. Usnesení bylo stěžovatelce doručeno téhož dne, tj. 16. 9. 2020, lhůta k předložení plné moci tedy uplynula dne 1. 10. 2020 (čtvrtek).

Stěžovatelka přes výzvu soudu neodstranila nedostatek podmínky povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Proto NSS kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. října 2020

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru