Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Azs 60/2008 - 51Usnesení NSS ze dne 06.08.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

1 Azs 60/2008 - 51

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Zdeňka Kühna, Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce I. M., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 11. 2007, č. j. 64 Az 136/2006 - 17,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce napadl u Krajského soudu v Ostravě žalobou rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 12. 2006, č. j. OAM-1345/VL-20-20-2006, jímž žalovaný zamítl žalobcovu žádost o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky v tehdy účinném znění. Krajský soud žalobu rozsudkem ze dne 12. 11. 2007 zamítl, zároveň žalobce poučil o tom, že proti jeho rozhodnutí může podat kasační stížnost, a současně mu sdělil, že v řízení o kasační stížnosti musí být zastoupen advokátem.

Žalobce podal proti rozsudku včasnou kasační stížnost a současně požádal krajský soud o ustanovení zástupce z řad advokátů. Soud jej za účelem rozhodnutí o žádosti o ustanovení zástupce vyzval k prokázání majetkových, výdělkových a osobních poměrů. Jelikož si žalobce tuto písemnost převzal dne 14. 2. 2008, ale zůstal zcela nečinný, rozhodl soud o jeho žádosti usnesením ze dne 17. 3. 2008, č. j. 64 Az 136/2006 - 39 tak, že mu zástupce neustanovil. Zároveň soud žalobce vyzval k tomu, aby prokázal, že je v řízení o kasační stížnosti právně zastoupen, a uvedl konkrétní důvody kasační stížnosti dle § 103 odst. 1 s. ř. s., a to ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení. Nato předložil soud spis k rozhodnutí o kasační stížnosti Nejvyššímu správnímu soudu.

Nejvyšší správní soud dospěl po prostudování soudního spisu Krajského soudu v Ostravě k závěru, že žalobce dosud soudu nesdělil, zda a kým je v řízení o kasační stížnosti právně zastoupen, ani neprokázal, že by měl vysokoškolské právnické vzdělání. Dle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen v řízení o kasační stížnosti advokátem, pokud sám či jeho zástupce nemá vysokoškolské právnické vzdělání. Povinné zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti je tak jednou z nezbytných podmínek řízení. Jelikož nedošlo k odstranění nesplnění této podmínky ani přes výzvu soudu a pro tento nedostatek nelze o kasační stížnosti jednat a rozhodnout, rozhodl Nejvyšší správní soud na základě § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. o odmítnutí kasační stížnosti.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. srpna 2008

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru