Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Azs 472/2020 - 28Usnesení NSS ze dne 09.04.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

1 Azs 472/2020 - 28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Ivo Pospíšila v právní věci žalobkyně: M. H., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 3. 2020, č. j. OAM-14/ZA-ZA11-LE26-2020, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 11. 2020, č. j. 4 Az 26/2020 – 41,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 10. 12. 2020 kasační stížnost žalobkyně (stěžovatelky) proti shora uvedenému usnesení. Spolu s podáním kasační stížnosti požádala stěžovatelka o ustanovení zástupce z řad advokátů.

[2] Usnesením ze dne 4. 3. 2021, č. j. 1 Azs 472/2020 – 25, Nejvyšší správní soud žádost o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítl a vyzval stěžovatelku, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto usnesení předložila plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, popřípadě v téže lhůtě prokázala, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Současně stěžovatelku poučil, že pokud výzvě ve stanovené lhůtě nevyhoví, soud kasační stížnost odmítne. Na uvedené usnesení stěžovatelka ve stanovené lhůtě nijak nereagovala.

[3] Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), pro řízení o kasační stížnosti platí, že „stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.“

[4] Stěžovatelka ani přes výzvu soudu nedostatek zastoupení ve stanovené lhůtě neodstranila, Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl dle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[5] O náhradě nákladů řízení soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. dubna 2021

JUDr. Lenka Kaniová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru