Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Azs 42/2009 - 69Usnesení NSS ze dne 22.10.2009

Způsob rozhodnutíopravné
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

1 Azs 42/2009 - 69

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Marií Žiškovou v právní věci žalobce: L. M. P., zastoupený JUDr. Pěvou Skýbovou, advokátkou se sídlem Bartošova 4, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 6. 2008, č. j. OAM-1-662/VL-07-02-2007, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. 3. 2009, č. j. 56 Az 105/2008 - 41, o opravě usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 8. 2009, č. j. 1 Azs 42/2009 - 62,

takto:

Ve výroku č. III. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 8. 2009, č. j. 1 Azs 42/2009 - 62, se nahrazuje text „JUDr. Pěvy Skobové“ textem „JUDr. Pěvy Skýbové“.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 20. 8. 2009, č. j. 1 Azs 42/2009 - 62, Nejvyšší správní soud rozhodl o kasační stížnosti žalobce proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. 3. 2009, č. j. 56 Az 105/2008 - 41.

Podle § 55 odst. 5 ve spojení s § 54 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, předseda senátu opraví v usnesení i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti.

V písemném vyhotovení usnesení se vyskytla zjevná nesprávnost spočívající v tom, že ve výroku rozhodnutí uvedl zdejší soud nesprávně jméno advokátky zastupující žalobce (v záhlaví je jméno advokátky uvedeno správně). Namísto „JUDr. Pěva Skýbová“ uvedl Nejvyšší správní soud chybně „JUDr. Pěva Skobová“.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. října 2009

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru