Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Azs 221/2004Usnesení NSS ze dne 18.05.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

1 Azs 221/2004-42

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce: T. P., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 10. 2003, č. j. OAM-5305/VL-10-08-2003, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 1. 2004, č. j. 24 Az 2285/2003-18,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě napadeným rozsudkem zamítl dle § 78 odst. 7 s. ř. s. žalobu, kterou se žalobce (dále též stěžovatel) domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 10. 2003, č. j. OAM-5305/VL-10-08-2003.

Proti uvedenému rozsudku podal žalobce včas kasační stížnost. Současně požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti a o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti. Posledně jmenovanému návrhu krajský soud nevyhověl usnesením ze dne 7. 6. 2004.

Vzhledem k tomu, že kasační stížnost stěžovatel podal, aniž by byl zastoupen advokátem, a sám nemá právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, vyzval ho krajský soud usnesením ze dne 21. 7. 2004 k odstranění uvedeného nedostatku ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení. Stěžovateli bylo usnesení podle § 42 odst. 5 s. ř. s. a § 46 odst. 2 o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2004, doručeno dne 4. 8. 2004; v určené lhůtě ani později však soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi a nedostatek tak neodstranil.

Za této situace Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji z následujících důvodů. Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

Stěžovatel požádal o ustanovení advokáta pro řízení o předmětné kasační stížnosti, jeho žádost však byla zamítnuta. Přes následnou výzvu k odstranění nedostatku zastoupení nepředložil plnou moc udělenou advokátovi; sám přitom nemá vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem – případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele – je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení na základě § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. Za této procesní situace se Nejvyšší správní soud z důvodu nadbytečnosti již samostatně nezabýval návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. května 2005

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru