Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Azs 21/2008 - 74Usnesení NSS ze dne 21.05.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

1 Azs 21/2008 - 74

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Zdeňka Kühna, Mgr. Daniely Zemanové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce K. P., proti žalovanému Ministerstvu vnitra se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. 11. 2007, č. j. 29 Az 8/2007 – 47,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud napadeným rozsudkem zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 12. 2006, č. j. OAM-731/VL-10-HA08-2006. Současně krajský soud žalobce poučil o možnosti podat proti rozsudku kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím krajského soudu, a to ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozsudku.

Žalobce podal kasační stížnost krajskému soudu, a to osobně dne 16. 1. 2008. Navrhl zrušení napadeného rozsudku a dále požádal o ustanovení advokáta, osvobození od soudních poplatků a přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval splněním podmínek řízení a shledal, že kasační stížnost byla podána opožděně.

Podle § 106 odst. 2 věta první s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Žalobcem napadený rozsudek byl v souladu s § 42 odst. 2 s. ř. s. doručen jemu ustanovenému advokátovi, který jej převzal dne 4. 12. 2007 (viz doručenka připojená k listu č. 51 soudního spisu). Lhůta pro podání kasační stížnosti tedy žalobci v souladu s § 40 odst. 2 s. ř. s. uplynula dnem 18. 12. 2007 (úterý). Protože kasační stížnost podal žalobce osobně na podatelně Krajského soudu v Hradci Králové až dne 16. 1. 2008 (č. l. 56 soudního spisu), je zjevné, že lhůta k podání kasační stížnosti mezitím uplynula. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout (§ 106 odst. 2 in fine s. ř. s.).

Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost byla podána opožděně, a proto ji odmítl dle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Za této procesní situace se soud z důvodu nadbytečnosti již samostatně nezabýval návrhem na ustanovení advokáta, osvobození od soudních poplatků a přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. května 2008

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru