Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Azs 139/2020 - 32Usnesení NSS ze dne 13.08.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

1 Azs 139/2020 - 32

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy, soudkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudce JUDr. Ivo Pospíšila v právní věci žalobkyně: a) O. T., a b) V. T., zast. zákonnou zástupkyní žalobkyní a) proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ze dne 4. 3. 2019, č. j.: OAM-967/ZA-ZA11-K02-2018, v řízení o kasační stížnosti žalobkyň a) a b) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 2. 2020, č. j. 4 Az 16/2019-46,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností žalobkyně a) a b) (dále též „stěžovatelky“) napadly v záhlaví označený rozsudek, kterým Městský soud v Praze zamítl jejich žalobu. Stěžovatelky se v řízení u městského soudu domáhaly zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí, jímž jim nebyla udělena mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

[2] Podáním ze dne 22. 7. 2020 vzala stěžovatelka a) kasační stížnost v celém rozsahu zpět [jako zákonná zástupkyně stěžovatelky b) tak učinila též jejím jménem] a požádala o zastavení řízení, neboť musí urychleně odjet domů.

[3] Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Jelikož projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti o projeveném úmyslu stěžovatelky a), a to i ve vztahu ke stěžovatelce b), Nejvyšší správní soud zastavil řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. a) za použití § 120 s. ř. s.

[4] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. srpna 2020

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru