Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Azs 12/2006Usnesení NSS ze dne 17.01.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

1 Azs 12/2006 - 45

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobkyně E. D., dříve F., zastoupené Alexandrem Petričko, advokátem se sídlem Liberec, Chrastavská 188/27, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 5. 2005, č. j. OAM-790/VL-20-ZA04-2005, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 9. 2005, č. j. 56 Az 80/2005 – 15,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou dne 13. 12. 2005 u Krajského soudu v Brně se žalobkyně domáhala zrušení usnesení uvedeného soudu ze dne 27. 9. 2005, č. j. 56 Az 80/2005 - 15, jímž byla odmítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 5. 2005, č. j. OAM-790/VL-20-ZA04-2005, a zároveň bylo rozhodnuto o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Napadeným rozhodnutím žalovaný zamítl žádost žalobkyně o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).

Krajský soud kasační stížnost dne 19. 1. 2006 předložil k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 19. 12. 2006, které došlo Nejvyššímu správnímu soudu dne 4. 1. 2007, vzala žalobkyně svůj návrh zpět v celém rozsahu. Poněvadž projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. ledna 2007

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru