Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 77/2009 - 64Usnesení NSS ze dne 07.10.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad - Královéhradecký kraj
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

1 As 77/2009 - 64

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobců: a) J. B., b) A. B., zastoupeni Mgr. Janem Durčákem, advokátem se sídlem Opatovická 4, Praha 1, proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 7. 2008, čj. 6478/UP/2008/Ul/C, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 4. 2009, čj. 30 Ca 158/2008 - 46,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím blíže označeným v záhlaví tohoto usnesení žalovaný zrušil usnesení Městského úřadu Nová Paka ze dne 10. 12. 2007, čj. SÚ/552/06/32/9, jímž bylo obecnému zmocněnci žalobců odepřeno nahlédnutí do správního spisu vedeného u stavebního úřadu Nová Paka pod sp. zn. SÚ/314/06, a řízení o odepření nahlédnutí do spisu zastavil. Proti rozhodnutí žalovaného se žalobci bránili žalobou ke krajskému soudu, který ji shora uvedeným rozsudkem zamítl. Tento rozsudek žalobci prostřednictvím svého zástupce napadli kasační stížností, aniž by uvedli rozsah a důvody jejího podání.

Usnesením ze dne 17. 8. 2009, čj. 30 Ca 158/2008 - 58, jež bylo zástupci žalobců doručeno dne 19. 8. 2009, je krajský soud vyzval, aby odstranili nedostatky kasační stížnosti, konkrétně aby uvedli, z jakých důvodů rozsudek krajského soudu napadají a čeho se kasační stížností domáhají. Na tuto výzvu žalobci ani jejich zástupce nijak nereagovali.

Podle § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost mj. obsahovat údaj o tom, v jakém rozsahu a z jakých důvodů je rozhodnutí krajského soudu napadáno. Kasační stížnost však přes výzvu soudu žádné konkrétní odůvodnění neobsahuje. Jelikož nejsou splněny podmínky řízení a tento nedostatek nebyl přes výzvu soudu odstraněn, Nejvyšší správní soud musel kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout. Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. října 2009

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru