Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 67/2008 - 56Usnesení NSS ze dne 01.10.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo životního prostředí
"TEKFOS" akciová společnost
VěcŽivotní prostředí - ochrana přírody a krajiny

přidejte vlastní popisek

1 As 67/2008 - 56

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: "TEKFOS" akciová společnost, se sídlem Olešnice v Orlických horách 169, zastoupené JUDr. Alenou Ježkovou, advokátkou se sídlem tř. Karla IV. 502, Hradec Králové, proti žalovanému: Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 65, Praha 10, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 11. 2004, č. j. 550/925/OVSS-VI/04-Záb, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2008, č. j. 5 Ca 13/2005 - 33,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyni byla rozhodnutím České inspekce životního prostředí ze dne 19. 8. 2004, č. j. 5/OP/6573/04/Be/420, uložena pokuta ve výši 250 000 Kč dle § 88 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Žalobkyně se proti tomuto rozhodnutí odvolala k Ministerstvu životního prostředí (žalovaný), které svým v záhlaví označeným rozhodnutím odvolání zamítlo a potvrdilo rozhodnutí Inspekce. Žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného žalobou u městského soudu, který toto rozhodnutí zrušil a vrátil mu věc k dalšímu řízení. Žalovaný podal proti tomuto rozsudku kasační stížnost.

Dříve než mohl Nejvyšší správní soud přistoupit k věcnému projednání kasační stížnosti, zabýval se otázkou, zda byla kasační stížnost podána včas. Ze soudního spisu zjistil, že rozsudek městského soudu byl doručen žalovanému v pondělí 2. 6. 2008 (viz doručenka připojená k listu č. 39 soudního spisu). Žalovaný podal kasační stížnost k poštovní přepravě v úterý dne 17. 6. 2008 (viz obálka na l. č. 48). Kasační stížnost je možné podat ve lhůtě do dvou týdnů od doručení napadeného rozhodnutí (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Lhůta k podání kasační stížnosti uplynula v pondělí dne 16. 6. 2008 (§ 40 odst. 2 s. ř. s.), přičemž kasační stížnost byla podána až následující den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout (§ 106 odst. 2 in fine s. ř. s.). S ohledem na výše uvedené dospěl zdejší soud k závěru, že kasační stížnost je opožděná, a proto ji dle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Kasační stížnost byla odmítnuta, tudíž žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. října 2008

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru