Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 57/2008 - 28Usnesení NSS ze dne 16.07.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Libereckého kraje
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

1 As 57/2008 - 28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce M. K., zastoupeného JUDr. Marií Vítkovou, advokátkou se sídlem Arbesova 400, 470 01 Česká Lípa, proti žalovanému Krajskému úřadu Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 10. 2007, č. j. OÚPSŘ 213/2007-rozh, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, ze dne 20. 2. 2008, č. j. 59 Ca 165/2007 - 13,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 29. 10. 2007 zamítl žalovaný odvolání žalobce proti rozhodnutí Městského úřadu Doksy ze dne 27. 7. 2007, jímž byla umístěna stavba vrtané studny na parc. č. 2192/10 v katastrálním území Doksy u Máchova jezera.

Proti rozhodnutí žalovaného brojil žalobce žalobou ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, pobočce v Liberci; současně požádal o osvobození od soudních poplatků. Jelikož žalobce k výzvě soudu nezaslal vyplněný a potvrzený formulář o svých majetkových poměrech, krajský soud usnesením ze dne 20. 2. 2008 návrh žalobce na osvobození od soudních poplatků odmítl. Rozhodnutí krajského soudu bylo žalobci doručeno dne 28. 2. 2008.

Dne 14. 3. 2008 podal žalobce (stěžovatel) k poštovní přepravě kasační stížnost proti uvedenému usnesení a navrhl, aby usnesení krajského soudu bylo zrušeno a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení. Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, nato předložil věc Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí. V předkládací zprávě přitom mj. uvedl, že kasační stížnost je opožděná.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji jako opožděnou.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout.

Napadené rozhodnutí krajského soudu bylo dne 28. 2. 2008 doručeno stěžovateli. Následujícího dne, tedy v pátek 29. 2. 2008, začala běžet dvoutýdenní lhůta k podání kasační stížnosti, která uplynula ve čtvrtek 13. 2. 2008. Kasační stížnost však byla podána k poštovní přepravě až v pátek 14. 3. 2008, tedy po uplynutí dvoutýdenní lhůty. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl jako opožděnou za použití § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. července 2008

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru