Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 5/2011 - 59Usnesení NSS ze dne 27.01.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníŘeditelství služby cizinecké policie
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

1 As 5/2011 - 59

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: N. T. V., zastoupen Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Václavské nám. 21, Praha 1 – Nové Město, proti žalovanému: Policie ČR, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, Praha 3 – Žižkov, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 7. 2009, čj. CPR-3219-1/ČJ-2009-9CPR-C220, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 3. 2010, čj. 10 Ca 264/2009 - 38,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce požádal dne 18. 8. 2008 o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu. Řízení o žádosti bylo usnesením Policie ČR, Oblastního ředitelství služby cizinecké policie Praha, Inspektorátu cizinecké policie Praha, ze dne 13. 1. 2009, čj. CPPH-069153/CI-2008-60, zastaveno. Odvolání proti tomuto usnesení bylo zamítnuto v záhlaví uvedeným rozhodnutím žalovaného. Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného u městského soudu, který však žalobu odmítl z toho důvodu, že neobsahovala žádný žalobní bod.

Proti usnesení městského soudu podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) dne 30. 3. 2010 včasnou kasační stížnost. Kasační stížnost neobsahuje ani v náznaku žádné důvody, pro které je usnesení městského soudu napadáno. Stěžovatel v kasační stížnosti uvedl, že ji odůvodní ve lhůtě 10 dnů. To však neučinil. Usnesením ze dne 13. 4. 2010, čj. 10 Ca 264/2009 – 44, vyzval městský soud stěžovatele, aby ve lhůtě jednoho měsíce odstranil nedostatky kasační stížnosti, tj. uvedl, v jakém rozsahu a z jakých skutkových i právních důvodů napadá rozhodnutí městského soudu. Stěžovatel byl současně poučen, že pokud ve stanovené lhůtě výzvě nevyhoví, bude kasační stížnost odmítnuta. Toto usnesení bylo doručeno zástupci stěžovatele dne 20. 4. 2010. Lhůta k odstranění nedostatků kasační stížnosti tak uplynula dne 20. 5. 2010. Stěžovatel na výzvu soudu v této lhůtě nikterak nereagoval, kasační stížnost nedoplnil, ani nepožádal o prodloužení lhůty (§ 106 odst. 3 s. ř. s.).

Nedostatek kasační stížnosti nebyl odstraněn ani po uplynutí stanovené lhůty a tento stav nadále trvá, přitom od podání kasační stížnosti uplynulo již téměř 8 měsíců. Tato vada brání věcnému projednání kasační stížnosti, neboť z ní není zřejmé, jaké konkrétní skutkové a právní otázky má soud podrobit přezkumu v rámci řízení o kasační stížnosti.

S ohledem na výše uvedené odmítl zdejší soud kasační stížnost dle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. Kasační stížnost byla odmítnuta, tudíž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. ledna 2011

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru