Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 495/2020 - 33Usnesení NSS ze dne 25.02.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKatastrální úřad pro Pardubický kraj
VěcPozemky a zeměměřictví

přidejte vlastní popisek

1 As 495/2020 - 33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy, soudce JUDr. Ivo Pospíšila a soudkyně JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: J. J., proti žalovanému: Katastrální úřad pro Pardubický kraj, se sídlem Čechovo nábřeží 1791, Pardubice, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích ze dne 16. 12. 2020, č. j. 52 A 142/2018 – 94,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 22. 12. 2020 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti napadenému rozsudku. Podáním doručeným dne 22. 2. 2021 vzal stěžovatel kasační stížnost proti napadenému rozsudku zpět.

[2] Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

[3] Řízení o kasační stížnosti je plně ovládáno zásadou dispoziční. Stěžovatel zpětvzetím kasační stížnosti projevil svou vůli, aby soud v řízení nepokračoval. Protože jeho projev vůle nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil dle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[4] Pro úplnost soud dodává, že z dispoziční zásady plyne přednost zastavení řízení pro zpětvzetí kasační stížnosti před zkoumáním podmínek pro její odmítnutí, např. pro nedoložení zastoupení advokátem či nedoplnění důvodů (k tomu rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 2. 2007, č. j. 8 As 24/2005-69, či ze dne 16. 5. 2012, č. j. 4 As 24/2012-18).

[5] Jelikož soud řízení zastavil, nemá podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. února 2021

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru