Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 42/2021 - 35Usnesení NSS ze dne 15.04.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Jihomoravského kraje
VěcPřestupky

přidejte vlastní popisek

1 As 42/2021 - 35

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy, soudkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudce JUDr. Ivo Pospíšila v právní věci žalobce: T. C., zastoupen Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Pod kaštany 245/10, Praha 6, proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 3. 2017, č. j. JMK 40631/2017, sp. zn. S-JMK 31148/2017/OD/Př, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 4. 2. 2021, č. j. 62 A 117/2017 – 137,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností žalobce (stěžovatel) brojí proti v záhlaví označenému rozsudku. Podaná kasační stížnost byla neodůvodněná. Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele usnesením ze dne 2. 3. 2021, č. j. 1 As 42/2021 - 19, aby ji ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení doplnil o konkrétní důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu. Současně stěžovatele poučil o důsledcích v případě nedoplnění kasační stížnosti v soudem stanovené lhůtě. Usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 3. 3. 2021.

[2] Poslední den lhůty pro doplnění kasační stížnosti připadl na úterý 5. 4. 2021 (první pracovní den po Velikonočním pondělí). Stěžovatel ve stanovené lhůtě kasační stížnost nedoplnil, neodstranil tedy vady kasační stížnosti, přičemž se jedná o vady, pro které není možné v řízení pokračovat. Soud proto podle § 120 ve spojení s § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) rozhodl o odmítnutí kasační stížnosti.

[3] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. dubna 2021

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru