Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 30/2010 - 66Usnesení NSS ze dne 10.11.2011

Způsob rozhodnutípokračováno v řízení
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

1 As 30/2010 - 73

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: D. J., zastoupené Mgr. Markem Čechovským, advokátem se sídlem Václavské náměstí 21, Praha, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha, o žalobě proti závaznému stanovisku žalovaného ze dne 4. 6. 2009, č. j. ZS11061, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 10. 2009, č. j. 8 Ca 191/2009 - 25,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobkyni se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 3000 Kč k rukám jejího advokáta z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobkyně včas podanou kasační stížnosti brojila proti výše uvedenému usnesení městského soudu ze dne 29. 10. 2009. Ten odmítl její žalobu proti v záhlaví specifikovanému závaznému stanovisku k možnosti vycestování cizince, jež žalovaný vydal pro potřeby řízení o správním vyhoštění podle § 120a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“). Žalovaný zde dospěl k závěru, že vycestování žalobkyně je možné.

Rozhodující senát Nejvyššího správního soudu při předběžném projednání věci dospěl k závěru, že v otázce, na jejímž posouzení závisí rozhodnutí ve věci, existovala mezi jednotlivými senáty zdejšího soudu rozporná judikatura. Posouzení dané otázky přitom bylo rozšířenému senátu předloženo usnesením ze dne 17. 3. 2010, č. j. 2 As 75/2009 - 101. Z tohoto důvodu rozhodla předsedkyně senátu usnesením ze dne 27. 5. 2010, č. j. 1 As 30/2010 - 64, o přerušení řízení podle § 48 odst. 1 písm. d) s. ř. s.

Poté, co rozšířený senát Nejvyššího správního soudu rozhodl ve výše uvedené věci rozsudkem ze dne 23. 8. 2011, č. j. 2 As 75/2009 - 113, předsedkyně senátu usnesením ze dne 10. 11. 2011, č. j. 1 As 30/2010 - 66, vyslovila, že se v řízení pokračuje.

Podáním ze dne 18. 11. 2011 vzala žalobkyně svou kasační stížnost zpět v celém rozsahu. Poněvadž projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení podle § 47 písm. a) za použití § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) zastavil.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Výrok o vrácení zaplaceného soudního poplatku žalobkyni se opírá o § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, podle něhož soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení nebo kasační stížnosti, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním, resp. v případech, kdy lze v řízení rozhodnout bez nařízení jednání, do doby vydání rozhodnutí ve věci samé.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. prosince 2011

JUDr. Lenka Kaniová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru