Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 25/2020 - 20Usnesení NSS ze dne 06.03.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníPolicejní prezidium České republiky, Policejní prezident
VěcSlužební poměr

přidejte vlastní popisek

1 As 25/2020 - 20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Ivo Pospíšila a Mgr. Vladimíra Doležala v právní věci žalobce: Bc. R. A., zastoupen Mgr. Václavem Strouhalem, advokátem se sídlem tř. Přátelství 1960, Písek, proti žalovanému: Policejní prezident, se sídlem Strojnická 27, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 3. 2018, č. j. PPR-1740-8/ČJ-2018-990131, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 12. 2019, č. j. 57 A 22/2018 – 82,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (stěžovatel) brojí kasační stížností proti v záhlaví označenému rozsudku. Soud vyzval stěžovatele usnesením ze dne 28. 1. 2020, č. j. 1 As 25/2020 - 11, aby ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení doplnil kasační stížnost o konkrétní důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu. Současně stěžovatele poučil o důsledcích v případě nedoplnění kasační stížnosti v soudem stanovené lhůtě. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 31. 1. 2020.

[2] Lhůta pro doplnění kasační stížnosti marně uplynula dne 2. 3. 2020 (§ 40 odst. 2 a 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního; dále jen „s. ř. s.“). Stěžovatel ve stanovené lhůtě vady kasační stížnosti neodstranil, přičemž se jedná o vady, pro které není možné v řízení pokračovat. Soud proto podle § 120 ve spojení s § 37 odst. 5 s. ř. s. kasační stížnost odmítl.

[3] Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

[4] Soud současně rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost, a to na základě § 10 odst. 3 věty poslední zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, podle kterého soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. března 2020

JUDr. Lenka Kaniová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru