Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 206/2016 - 17Usnesení NSS ze dne 16.11.2016

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMěsto Rosice
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

1 As 206/2016 - 17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobce: B. L., proti žalovanému: Město Rosice, se sídlem Městský úřad Rosice, Palackého nám. 13, Rosice, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 6. 2016, č. j. 29 A 135/2015 – 19,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 2. 8. 2016 doručena blanketní kasační stížnost, jíž jménem žalobce podal Mgr. Jaroslav Topol, a to na základě přiložené plné moci ze dne 7. 11. 2014. Tato plná moc však byla udělena jako zvláštní plná moc „k přijetí plnění daňového přeplatku vzniklého z plnění pokuty a nákladů řízení dle rozhodnutí č. MUBR/16861-14/mor-SO-MP_2759/2014/mor, vydaného Městským úřadem Nový Jičín“. Zřejmě se jednalo o plnou moc udělenou pro účely jiného řízení.

[2] Z toho důvodu vydal Nejvyšší správní soud dne 23. 8. 2016 usnesení č. j. 1 As 206/2016 - 13, jímž žalobce vyzval, aby ve lhůtě 1 týdne předložil soudu plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo aby ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Vzhledem k tomu, že byla kasační stížnost blanketní, týmž usnesením vyzval Nejvyšší správní soud žalobce, aby ji ve lhůtě 1 měsíce doplnil o důvody, pro které napadá usnesení krajského soudu. Toto usnesení zaslal Nejvyšší správní soud jak potenciálnímu zástupci žalobce, kterému bylo doručeno 24. 8. 2016, tak i žalobci, jemuž bylo poté doručeno 11. 10. 2016.

[3] Žalobce ve stanovené lhůtě nezareagoval ani na jeden z výroků usnesení – tedy ani soudu nedodal plnou moc, resp. doklady o potřebném vzdělání, ani nedoplnil kasační stížnost. Stěžovatel tak neodstranil vady, pro které není možné v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto podle § 120 ve spojení s § 37 odst. 5 s. ř. s. rozhodl o odmítnutí kasační stížnosti.

[4] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

[5] Zároveň Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost, a to na základě § 10 odst. 3 věty poslední zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. listopadu 2016

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru