Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 20/2011 - 26Usnesení NSS ze dne 23.03.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

1 As 20/2011 - 26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce J. J., proti neoznačenému žalovanému, o žalobě proti blíže neurčenému rozhodnutí, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 10. 2010, č. j. 1 Na 17/2010 - 11,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě (dále jen „krajský soud“) shora uvedeným usnesením vydaným na základě § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) odmítl řízení o podání žalobce (dále také jen „stěžovatel“) označené „Žaloba na vysvětlení druhů paranoiků u uvolněného činitele společen. organizací do 60 dnů ode doručení NŠ na věcech…“. Toto usnesení krajského soudu žalobce napadl včas podanou kasační stížností, resp. přípisem označeným „Doplnění stížnosti dle OSŘ i kasační stížnosti dle zvláštních a federálně nadřazených předpisů vč. EU…“, z jehož obsahu může být dovozeno, že se jedná o kasační stížnost proti shora označenému usnesení. Krajský soud následně vyzval stěžovatele usnesením ze dne 18. 1. 2011 (doručeným stěžovateli dne 25. 1. 2011), aby doložil plnou moc udělenou advokátovi, který jej bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti, a aby prostřednictvím takto určeného zástupce doplnil své podání o údaj o tom, kdy mu bylo napadané rozhodnutí krajského soudu doručeno, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a důvody, pro které kasační stížnost podává. Krajský soud stanovil stěžovateli pro splnění těchto povinností lhůtu jednoho měsíce ode dne doručení usnesení. Současně stěžovatele poučil o možných důsledcích v případě nedodání plné moci a nedoplnění kasační stížnosti v soudem stanovené lhůtě. Stěžovatel na toto usnesení krajského soudu reagoval podáními ze dne 12. 2. 2011 a 17. 2. 2011 (doručena společně dne 21. 2. 2011) a podáním ze dne 27. 2. 2011 (doručeno dne 7. 3. 2011, tedy po uplynutí soudem stanovené lhůty). V žádném z těchto podání však nebyla přiložena plná moc udělená advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti, či doloženo, že by sám stěžovatel měl vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 s. ř. s.). Povinné zastoupení advokátem – případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele – je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat.

Nejvyšší správní soud tedy kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení na základě § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. března 2011

JUDr. Lenka Kaniová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru