Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 163/2014 - 26Usnesení NSS ze dne 26.11.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
VěcFinance - ostatní

přidejte vlastní popisek

1 As 163/2014 – 26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Filipa Dienstbiera a JUDr. Marie Žižkové v právní věci žalobce: M. D., zastoupeného JUDr. Jaroslavem Savkem, advokátem se sídlem 28. října 851/26, Teplice, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze dne 4. 6. 2012, č. j. 6287/12-1500-505332, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. 9. 2014, č. j. 15 Af 369/2012 – 56,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Shora označeným rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem byla zamítnuta žaloba, kterou se žalobce domáhal zrušení výše uvedeného rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem.

[2] Tento rozsudek krajského soudu napadl žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností ze dne 6. 10. 2014.

[3] Dne 18. 11. 2014 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno stěžovatelovo zpětvzetí kasační stížnosti.

[4] Podle § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. soud řízení o kasační stížnosti zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Nejvyšší správní soud tedy v bodě I. výroku rozhodl o zastavení řízení o kasační stížnosti.

[5] O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v bodě II. výroku, a to v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. listopadu 2014

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru