Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 160/2018 - 21Usnesení NSS ze dne 10.10.2018

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníVITORIA a.s.
Krajský úřad Olomouckého kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

1 As 160/2018 - 21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Dienstbiera a soudkyň JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobkyně: Vitoria a. s., se sídlem Lipnická 538, Přerov, zastoupené Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 6. 2016, č. j. KUOK 67755/2016, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 20. 3. 2018, č. j. 65 A 64/2016 – 31,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobkyni se vrací zaplacený soudní poplatek za podání kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč, který jí bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Včas podanou blanketní kasační stížností napadla žalobkyně („stěžovatelka“) v záhlaví uvedené rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci.

[2] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 20. 8. 2018, č. j. 1 As 160/2018 - 18, vyzval stěžovatelku, aby ve smyslu § 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), ve lhůtě jednoho měsíce doplnila kasační stížnost o důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu, a poučil ji, že pokud výzvě nevyhoví, bude její kasační stížnost odmítnuta.

[3] Usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 24. 8. 2018. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. uplynula stanovená měsíční lhůta k doplnění kasační stížnosti v pondělí 24. 9. 2018. Protože stěžovatelka kasační stížnost v této lhůtě nedoplnila a neodstranila tak vady kasační stížnosti, nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. rozhodl o odmítnutí kasační stížnosti.

[4] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

[5] Podle § 10 odst. 3 poslední věty ve spojení s § 10 odst. 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, byl-li návrh na zahájení řízení odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Poplatek bude vrácen na účet, který stěžovatelka Nejvyššímu správnímu soudu sdělí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. října 2018

JUDr. Filip Dienstbier

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru