Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 157/2013 - 72Usnesení NSS ze dne 24.03.2014

Způsob rozhodnutíopravné
Účastníci řízeníAGROMAP s.r.o.
Krajský úřad Plzeňského Kraje
VěcPozemní komunikace

přidejte vlastní popisek

1 As 157/2013 - 72

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Marií Žiškovou v právní věci žalobkyně AGROMAP s. r. o., se sídlem Hřebíkova 1873/6, 140 00 Praha 4, zastoupené JUDr. Jiřím Vaníčkem, advokátem se sídlem Šaldova 34/466, 186 00 Praha 8, proti žalovanému Krajskému úřadu Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 1. 2012, č. j. DSH/16069/11, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 10. 2013, č. j. 57 A 23/2012 – 74,

takto:

V rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 3. 2014, č. j. 1 As 157/2013 – 65, se den vyhlášení 18. března 2014 opravuje na 13. března 2014.

Odůvodnění:

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 3. 2014, č. j. 1 As 157/2013 – 65, byl zrušen rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 10. 2013, č. j. 57 A 23/2012 – 74, zrušeno rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 1. 2012, č. j. DSH/16069/11, a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení, a dále bylo rozhodnuto o náhradě nákladů soudního řízení.

V písemném vyhotovení rozsudku byl jako den vyhlášení uveden 18. březen 2014, ačkoliv je z protokolu o hlasování, ze zkráceného znění rozsudku i z pokynu předsedkyně senátu na č. l. 64 zřejmé, že k vyhlášení došlo dne 13. března 2014. Jelikož se jedná o zjevnou chybu v psaní, předsedkyně senátu postupem podle § 54 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, tuto chybu opravila vydáním opravného usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. března 2014

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru