Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 14/2011 - 199Usnesení NSS ze dne 03.03.2011

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo dopravy
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

1 As 14/2011 - 199

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce Ing. J. H., zastoupeného Mgr. Sandrou Podskalskou, advokátkou se sídlem Dvořákova 13, Brno, proti žalovanému Ministerstvu dopravy, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, za účasti osob zúčastněných na řízení: 1) Paraklub Lysá Hora - občanské sdružení, se sídlem Hluboká 76, Frýdek-Místek, 2) P. V., zast. JUDr. Alešem Vídenským, advokátem se sídlem Sokolská 22, Ostrava, 3) J. D., zast. JUDr. Alešem Vídenským, advokátem se sídlem Sokolská 22, Ostrava, 4) Aeroklub Frýdlant n. O., občanské sdružení, poštovní přihrádka 16, Frýdlant nad Ostravicí, 5) B. Ř., zast. JUDr. Alešem Vídenským, advokátem se sídlem Sokolská 22, Ostrava, 6) Ing. L. M., o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 8. 2007, č. j. 235/2007-220-SP/35, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 5. 2010, č. j. 10 Ca 318/2007 - 155,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 3000 Kč k rukám jeho advokátky z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 1. 6. 2007 vydal Úřad pro civilní letectví povolení k provozování veřejného vnitrostátního letiště Frýdlant nad Ostravicí žadateli Paraklub Lysá Hora. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce (a ostatní účastníci správního řízení) odvolání, o němž rozhodl žalovaný v záhlaví specifikovaným rozhodnutím ze dne 24. 8. 2007 tak, že výrokem I zamítl odvolání žalobce jako nepřípustné a výrokem II vyhověl odvolání ostatních účastníků řízení. Žalobu podanou žalobcem proti výroku I rozhodnutí žalovaného zamítl městský soud výše uvedeným rozsudkem ze dne 18. 5. 2010, který žalobce napadl řádně podanou kasační stížností.

Městský soud kasační stížnost dne 15. 2. 2011 předložil k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 2. 3. 2011 vzal žalobce svou kasační stížnost zpět v celém rozsahu. Poněvadž projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení podle § 47 písm. a) za použití § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) zastavil.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Výrok o vrácení zaplaceného soudního poplatku žalobci se opírá o § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, podle něhož soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení nebo kasační stížnosti, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním, resp. v případech, kdy lze v řízení rozhodnout bez nařízení jednání, do doby vydání rozhodnutí ve věci samé.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. března 2011

JUDr. Lenka Kaniová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru