Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 125/2012 - 15Usnesení NSS ze dne 27.09.2012

Způsob rozhodnutívýzva k doplnění
Účastníci řízeníHeršpická - správa nemovitostí, spol. s r.o.
Magistrát města Brna, odbor územního a stavebního řízení
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

1 As 125/2012 - 65

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Josefem Baxou v právní věci žalobce: Heršpická - správa nemovitostí, spol. s r. o., se sídlem Strážní 7, Brno, zastoupený JUDr. Ivanou Dreslerovou, advokátkou se sídlem Ponávka 2, Brno, proti žalovanému: Magistrát města Brna, se sídlem Malinovského náměstí 3, Brno, proti rozhodnutím žalovaného ze dne 21. 12. 2011, čj. MMB/0459308/2011, ze dne 14. 2. 2012, čj. MMB/0053994/2012, ze dne 15. 2. 2012, čj. MMB/0054012/2012, a ze dne 10. 1. 2012, čj. MMB/0467117/2011, v řízení o kasačních stížnostech žalobce proti rozsudkům Krajského soudu v Brně ze dne 24. 7. 2012, čj. 31 A 14/2012-94, čj. 31 A 33/2012-115, čj. 31 A 34/2012-89, a čj. 31 A 23/2012-68,

takto:

I. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 12. 2012, čj. 1 As 125/2012-56, ve výroku II. správně zní:

„II. Rozsudky Krajského soudu v Brně ze dne 24. 7. 2012, čj. 31 A 14/2012-94, čj. 31 A 33/2012-115, čj. 31 A 34/2012-89, a čj. 31 A 23/2012-68, rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 12. 2011, čj. MMB/0459308/2011, ze dne 14. 2. 2012, čj. MMB/0053994/2012, ze dne 15. 2. 2012, čj. MMB/0054012/2012, a ze dne 10. 1. 2012, čj. MMB/0467117/2011, a rozhodnutí Úřadu městské části statutárního města Brna, Brno – Ivanovice ze dne 9. 11. 2011, čj. MCBIVA 01551/11, ze dne 14. 11. 2011, čj. MCBIVA 00006/12, ze dne 2. 1. 2012, čj. MCBIVA 00005/12 a ze dne 9. 11. 2011, čj. 1106236/2100/KANE/SSU/004, sezrušují a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.“

II. Vykonatelnost rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 12. 2012, čj. 1 As 125/2012-56, se odkládá do doby nabytí právní moci tohoto opravného usnesení.

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud rozhodl ve výše uvedené věci rozsudkem ze dne 19. 12. 2012, čj. 1 As 125/2012-56, tak, že zrušil rozsudky Krajského soudu v Brně ze dne 24. 7. 2012, čj. 31 A 14/2012-94, čj. 31 A 33/2012-115, čj. 31 A 34/2012-89, a čj. 31 A 23/2012-68, dále rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 12. 2011, čj. MMB/0459308/2011, ze dne 14. 2. 2012, čj. MMB/0053994/2012, ze dne 15. 2. 2012, čj. MMB/0054012/2012, a ze dne 10. 1. 2012, čj. MMB/0467117/2011, a rozhodnutí Úřadu městské části statutárního města Brna, Brno - Ivanovice ze dne 9. 11. 2011, čj. MCBIVA 01551/11, ze dne 14. 11. 2011, čj. MCBIVA 00006/12, ze dne 2. 1. 2012, čj. MCBIVA 00005/12 a ze dne 9. 11. 2011, čj. 1106236/2100/KANE/SSU/004. Jak Nejvyšší správní soud uvedl, žádná z vyčtených rozhodnutí totiž neobstojí po vydání usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 6. 9. 2012, čj. Konf 25/2012-9. Soudu proto nezbylo, než krom rozsudků krajského soudu zrušit také relevantní rozhodnutí správních orgánů I. i II. stupně, což je patrné z odůvodnění rozsudku.

Vzhledem k tomu, že ve výroku II. předmětného rozsudku byly chybně za zrušené označeny pouze rozsudky krajského soudu a rozhodnutí žalovaného, a to přesto, že z odůvodnění předmětného rozsudku, a to zejm. z jeho odstavců 27 a 29, jasně vyplývá, že Nejvyšší správní soud shledal důvody ke zrušení rovněž rozhodnutí správního orgánu I. stupně, byla uvedená zjevná nesprávnost ve smyslu § 54 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), opravena tímto usnesením.

Protože byla rozsudkem ze dne 19. 12. 2012, čj. 1 As 125/2012-56, žalovanému uložena povinnost k plnění, předseda senátu rozhodl v souladu s § 54 odst. 4 větou druhou s. ř. s. o odložení vykonatelnosti rozsudku do doby, doku toto opravné usnesení nenabude právní moci.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. ledna 2013

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru