Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 121/2011 - 58Usnesení NSS ze dne 27.10.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníPolicie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

1 As 121/2011 - 58

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: E. R. A., zast. Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Václavské náměstí 21, Praha 1, proti žalovanému: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, Olšanská 2, Praha 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 3. 2010, čj. CPR-14155-3/ČJ-2009-CPR-V237, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. 3. 2011, čj. 6 A 76/2010 – 36,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně napadla kasační stížností rozsudek městského soudu. Jím byla zamítnuta žaloba proti shora cit. rozhodnutí žalovaného. Podle § 106 odst. 1 s. ř. s. je třeba v kasační stížnosti uvést, z jakých důvodů se napadá rozhodnutí krajského soudu. Městský soud proto v souladu s § 106 odst. 3 s. ř. s. vyzval žalobkyni usnesením čj. 6A 76/2010 – 51 k odstranění vad kasační stížnosti, tj. doplnění konkrétních právních a skutkových důvodů, pro něž napadá rozhodnutí městského soudu. Současně žalobkyni poučil o následcích nesplnění výzvy. Přes tuto výzvu nebyla kasační stížnost nijak doplněna.

Kasační stížnost tak i nadále neobsahuje jedinou kasační námitku, z níž by bylo patrné, proč žalobkyně považuje rozhodnutí městského soudu za nezákonné a jaké nedostatky tohoto rozhodnutí či jemu předcházejícího řízení má Nejvyšší správní soud přezkoumat. Tento nedostatek kasační stížnosti brání jejímu projednání. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl na základě § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl soud na základě § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s., dle něhož v případě odmítnutí kasační stížnosti nemá nárok na náhradu nákladů řízení žádný z účastníků.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. října 2011

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru