Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 10/2011 - 131Usnesení NSS ze dne 15.08.2011

Způsob rozhodnutíopravné
Účastníci řízeníHonební společenstvo Veverská Bítýška
Ministerstvo zemědělství
VěcZemědělství, myslivost a rybářství

přidejte vlastní popisek

1 As 10/2011 - 131

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Lenkou Kaniovou v právní věci žalobce Honebního společenstva Veverská Bítýška, se sídlem Na Bílém potoce 396, Veverská Bítýška, zastoupeného JUDr. Ing. Martinem Florou, Dr., advokátem se sídlem Lidická 57, Brno, proti žalovanému Ministerstvu zemědělství, se sídlem Těšnov 17, Praha 1, za účasti osob zúčastněných na řízení: 1) Ing. P. K., 2) I. K., oba zastoupeni JUDr. Yvetou Hendrychovou, advokátkou se sídlem Kopečná 14, Brno, 3) Ing. F. J., v řízení o kasační stížnosti osob zúčastněných na řízení ad 1) a ad 2) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 7. 2010, č. j. 10 Ca 86/2009 - 59, o opravě rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 3. 2011, č. j. 1 As 10/2011 – 122,

takto:

V záhlaví rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 3. 2011, č. j. 1 As 10/2011 – 122, se nahrazuje text „Ing. K. K.“ textem „Ing. P. K“.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 9. 3. 2011, č. j. 1 As 10/2011 – 122, Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost osob zúčastněných na řízení ad 1) a ad 2) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 7. 2010, č. j. 10 Ca 86/2009 - 59; dále bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti

Podle § 54 odst. 4 s. ř. s. předseda senátu opraví v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti.

V písemném vyhotovení rozsudku došlo ke zjevné nesprávnosti spočívající v tom, že v záhlaví rozsudku bylo uvedeno křestní jméno osoby zúčastněné na řízení ad 1) „K.“, ačkoli správné znění křestního jména osoby zúčastněné na řízení ad 1) je „P.“. Vzhledem k tomu, že soud již nemá k dispozici všechny stejnopisy rozsudku, aby mohl provést jeho opravu, rozhodl za použití § 64 s. ř. s. na základě přiměřené aplikace § 164 o. s. ř. o opravě vydáním tohoto opravného usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. srpna 2011

JUDr. Lenka Kaniová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru