Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Ans 27/2013 - 31Usnesení NSS ze dne 06.02.2014

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníObvodní soud pro Prahu 5
VěcPrávo na informace

přidejte vlastní popisek

1 Ans 27/2013 - 31

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudců Daniely Zemanové a Miloslava Výborného v právní věci žalobce: Ing. J. L., zastoupen Mgr. Jozefem Barátem, advokátem se sídlem Matoušova 515/12, Praha 5, proti žalovanému: Obvodní soud pro Prahu 5, se sídlem náměstí Kinských 5, Praha 5, o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 11. 2013, čj. 10 A 120/2013 – 33,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností napadeným usnesením městský soud zastavil řízení o žalobě žalobce na ochranu proti nečinnosti žalovaného s poskytnutím informace o statistice rozhodování v opatrovnických věcech v roce 2012 (výrok I.). Žalobce vzal totiž svou žalobu zpět, neboť žalovaný o jeho žádosti rozhodl. Současně městský soud uložil žalovanému povinnost zaplatit náhradu nákladů řízení ve výši 13 342 Kč do třiceti dnů k rukám právního zástupce žalobce (výrok II.) a vrátil žalobci soudní poplatek ve výši 1 000 Kč (výrok III.).

Žalovaný podal proti usnesení kasační stížnost, v níž napadá správnost výroku II. Žalovaný tvrdí, že správně měl městský soud rozhodnout tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů. To podkládá dalšími argumenty směřujícími k postupu žalobce před podáním žaloby.

Žalobce ve svém vyjádření odkazuje na nepřípustnost kasační stížnosti. Současně se domáhá přiznání náhrady nákladů řízení o kasační stížnosti ve výši 8 228 Kč.

Kasační stížnost je nepřípustná.

Stěžovatel napadl usnesení krajského soudu ve výroku II., tj. ve výroku o nákladech řízení. Podle § 104 odst. 2 s. ř. s. je však kasační stížnost proti výroku o nákladech řízení nepřípustná. Proto Nejvyšší správní soud odmítl kasační stížnost podle § 104 odst. 2 ve spojení s § 46 odst. 1 písm. d) aplikovaným na základě § 120 s. ř. s.

Jakkoliv se žalobce domáhal přiznání náhrady nákladů řízení o kasační stížnosti, soud toto právo nepřiznal žádnému z účastníků. Byl-li návrh odmítnut, nemá žádný z účastníků nárok na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.). Důvody zvláštního zřetele ve smyslu § 60 odst. 8 s. ř. s. soud neshledal a ani žalobce tyto důvody netvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. února 2014

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru