Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Afs 87/2006Usnesení NSS ze dne 11.04.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníng. Pavel Moc, správce konkursní podstaty úpadce Aero Dynamics, s. r. o.
Finanční úřad v Českých Budějovicích
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

1 Afs 87/2006 - 83

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce Ing. P. M., správce konkurzní podstaty úpadce A. D., s. r. o, zastoupeného JUDr. Vladimírem Folprechtem, advokátem se sídlem Jeremiášova 18, 370 01 České Budějovice, proti žalovanému Finančnímu úřadu v Českých Budějovicích, se sídlem F. A. Gerstnera 1/5, České Budějovice, proti rozhodnutí ze dne 23. 1. 2006, č. j. 11615/06/077910/5502, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. 5. 2006, č. j. 10 Ca 65/2006 - 52,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích shora uvedeným rozsudkem zamítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného, jímž byla zamítnuta reklamace proti rozhodnutí o přeplatku ze dne 7. 12. 2005.

Proti rozsudku krajského soudu podal žalobce kasační stížnost; podáním, které bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu dne 6. 4. 2007, však vzal tuto kasační stížnost zpět.

Řízení o kasační stížnosti, stejně jako samo řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, je plně ovládáno zásadou dispoziční. Účastník, který podáním kasační stížnosti vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti zakládá povinnost soudu v tomto řízení nepokračovat. Jelikož žalobce vzal svou kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. dubna 2007

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru