Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Afs 100/2020 - 20Usnesení NSS ze dne 29.04.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

1 Afs 100/2020 - 20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy, soudkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudce JUDr. Ivo Pospíšila v právní věci žalobce: Ing. P. K., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 1. 2019, č. j. 850/19/5100-41453-712277, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 1. 2020, č. j. 57 Af 9/2019 – 68,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. III. Žalobci se vracíčást soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 4.000 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu žalobci, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (stěžovatel) podal dne 26. 2. 2020 kasační stížnost proti v záhlaví specifikovanému usnesení Krajského soudu v Plzni.

[2] V přípisu ze dne 24. 4. 2020 stěžovatel uvedl, že bere svou kasační stížnost v celém rozsahu zpět.

[3] Poněvadž projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí podání, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení podle § 47 písm. a) za použití § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), zastavil.

[4] Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

[5] Stěžovatel zaplatil na výzvu soudu soudní poplatek 5.000 Kč za podání kasační stížnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), položka č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou zákona o soudních poplatcích]. Jelikož stěžovatel vzal kasační stížnost zpět před vydáním rozhodnutí o věci samé, vrací se mu podle § 10 odst. 3 věty první ve spojení s § 10 odst. 5 zákona o soudních poplatcích zaplacený soudní poplatek snížený o 20 %, tj. ve výši 4.000 Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. dubna 2020

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru