Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Ads 102/2020 - 11Usnesení NSS ze dne 05.03.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníÚřad práce České republiky, Krajská pobočka pro hlavní město Prahu
BLESK Servis s.r.o.
VěcZaměstnanost

přidejte vlastní popisek

1 Ads 102/2020 - 11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Ivo Pospíšila a Mgr. Vladimíra Doležala v právní věci žalobce: BLESK Servis s.r.o., se sídlem J. Mařánka 1163, Milevsko, zastoupen Mgr. Vladislavem Jirkou, Ph.D., advokátem se sídlem Václavské náměstí 807/64, Praha 1, proti žalovanému: Úřad práce ČR – Krajská pobočka pro hlavní město Prahu, se sídlem Domažlická 1139/11, Praha 3, o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 1. 2020, č. j. 3 A 109/2019 – 92,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalovaný (stěžovatel) brojí kasační stížnosti proti v záhlaví popsanému rozsudku, kterým mu Městský soud v Praze uložil povinnost vydat rozhodnutí o žádosti žalobce o poskytnutí příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Napadený rozsudek byl stěžovateli doručen do datové schránky v úterý dne 28. 1. 2020. Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (s. ř. s.) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. O této skutečnosti byl stěžovatel v napadeném rozsudku poučen. V souladu s § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta pro podání kasační stížnosti skončila v úterý dne 11. 2. 2020.

[2] Stěžovatel podal kasační stížnost datovanou dnem 12. 2. 2020 na podatelně Městského soudu téhož dne, tedy opožděně. Soud proto podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. rozhodl o jejím odmítnutí.

[3] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. března 2020

JUDr. Lenka Kaniová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru