Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Ads 10/2003 - 52Usnesení NSS ze dne 02.07.2003

Způsob rozhodnutínepřiznání odkl. účinku
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - starobní důchod
Publikováno46/2004 Sb. NSS

přidejte vlastní popisek

1 Ads 10/2003-52

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobkyně I. Š., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 4. 5. 2001, čj. X, o kasační stížnosti žalované proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 17. 3. 20003, čj. 33 Ca 262/2001-38, o návrhu stěžovatelky na přiznání odkladného účinku

takto:

Návrh stěžovatelky na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti se zamítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně rozhodl rozsudkem ze dne 17. 3. 2003, čj. 33 Ca 262/2001-38 o zrušení rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 4. 5. 2001, čj. X, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o starobní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 56 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a o vrácení věci žalované k dalšímu řízení. Žalované současně uložil povinnost zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Kasační stížností ze dne 11. 4. 2003, která byla Krajskému soudu v Brně doručena dne 15. 4. 2003, se žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení (jako stěžovatelka) domáhá zrušení shora uvedeného rozsudku. Současně stěžovatelka navrhla, aby soud přiznal kasační stížnosti odkladný účinek.

Podle § 107 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, kasační stížnost nemá odkladný účinek; Nejvyšší správní soud jej však může na návrh stěžovatele přiznat. Přitom přiměřeně užije ustanovení § 73 odst. 2 až 4. Podle § 73 odst. 2 s. ř. s. soud přizná odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nenahraditelnou újmu a přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem.

Stěžovatelka svůj návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti neodůvodnila a soudu tak nenabídla žádné skutečnosti, na jejichž základě by mohl naplnění podmínek pro přiznání odkladného účinku vážit. Z obsahu spisu je však zřejmé, že zrušením rozhodnutí správního orgánu pro nezákonnost a vrácením věci k dalšímu řízení tu nejen nebyla stěžovatelce stanovena žádnou povinnost, jejíž výkon by pro ni mohl znamenat nenahraditelnou újmu, ani že by tu nastaly takové právní následky rozsudku krajského soudu, které takovouto újmu pro správní orgán znamenaly.

Nejvyšší správní soud proto návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti zamítl. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 2. července 2003

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru