Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Ncn 113/2005Usnesení NS ze dne 12.05.2005

EcliECLI:CZ:NS:2005:NCN.113.2005.1

přidejte vlastní popisek

Ncn 113/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., o návrhu navrhovatelů: 1) M. T. a 2) L. G., o návrhu na zrušení usnesení a obnovu řízení ve věci sp.zn. Nc 4002/2004 Okresního soudu v Chomutově (oprávněného F. V., zastoupeného advokátem, proti povinným M. T. a L. G., pro 436.000,- Kč), takto:

Řízení o návrhu M. T. a L. G. z 8.3.2005 se zastavuje.

Odůvodnění:

Nejvyššímu soudu došel návrh M. T. a L. G. označený jako „návrh na zrušení usnesení a obnovu řízení ve věci nařízení exekuce“ s poukazem na spis Okresního soudu v Chomutově sp.zn. Nc 4002/2004.

V tomto řízení, o němž je veden spis Okresního soudu v Chomutově sp.zn. Nc 4002/2004, bylo vydáno usnesení Okresního soudu v Chomutově z 21.1.2004, č.j. Nc 4002/2004-25, o nařízení exekuce na majetek povinných k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 436.000,- Kč s příslušenstvím.

Odvolání povinných proti tomuto usnesení bylo odmítnuto usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem z 25.10.2004, sp.zn. 10 Co 786/2004, které nabylo právní moci doručením dne 11.3.2005.

Podle ustanovení § 103 občanského soudního řádu (zákona č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů srov. jeho znění uveřejněné se změnami a doplňky pod č. 69/2004 Sb.) kdykoli za řízení přihlíží k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodovat

ve věci samé.

Občanský soudní řád ve své části šesté označené „Výkon rozhodnutí“ (§ 251 -

§ 351a), ani zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (na nějž bylo v tomto řízení soudy poukazováno) nesvěřují Nejvyššímu soudu žádnou pravomoc

ke zrušování rozhodnutí ve věcech soudního výkonu rozhodnutí i rozhodnutí vydaných v exekuční činnosti podle zákona č. 120/2001 Sb.

Občanský soudní řád ve svých ustanoveních upravujících obnovu řízení (§ 228 -

§ 235i) nesvěřuje Nejvyššímu soudu pravomoc rozhodnutí o obnově řízení, které probíhalo

u soudů prvního nebo druhého stupně.

Za uvedených okolností nezbylo Nejvyššímu soudu než postupovat v daném případě podle ustanovení § 103 a § 104 odst. 1 občanského soudního řádu, a tedy zastavit řízení

o návrhu navrhovatelů „na zrušení usnesení a obnovu řízení ve věci nařízené exekuce“, a to pro nedostatek podmínek řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 12. května 2005

JUDr. Josef Rakovský , v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru