Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Tz 62/2000Usnesení NS ze dne 26.01.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:8.TZ.62.2000.4

přidejte vlastní popisek

8 Tz 62/2000

USNESENÍ

Předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky rozhodl dne 26. ledna 2001 ve věci obviněné M. B., o výši odměny a nákladech hotových výdajů ustanoveného obhájce takto:

Podle § 151 odst. 3 tr. ř. per analogiam, určuji JUDr. P. N., odměnu a náhradu hotových výdajů podle vyhlášky MS ČR č. 177/1996 Sb., ve znění vyhl. č. 235/1997 Sb., takto:

1) Za převzetí a přípravu obhajoby ...................................................... 1 000 Kč

2) Za studium spisu 1. 12. 2000 ........................................................... 1 000 Kč

3) Za účast u veřejného zasedání dne 15. 12. 2000 .............................. 1 000 Kč

_______

3 000 Kč

Snížení o 10 % (§ 15a vyhl.) ........................................................... - 300 Kč

_______

Odměna ............................................................................................ 2 700 Kč

Náhrada hotových výdajů paušální částkou 3x75 Kč ....................... 225 Kč

_______________________________________________________________

Celkem ............................................................................................. 2 925 Kč

Odůvodnění:

JUDr. P. N. byl opatřením předsedy senátu ze dne 15. 11. 2000 ustanoven obhájcem obviněné M. B. pro řízení o stížnosti pro porušení zákona, kterou ve prospěch obviněné podal ministr spravedlnosti. Důvodem ustanovení obhájce byla skutečnost, že pobyt obviněné nebyl znám a nepovedlo se jí doručit vyrozumění o veřejném zasedání (§ 275 odst. 2 tr. ř.).

Po skončení řízení o stížnosti pro porušení zákona uplatnil obhájce nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů za poskytnutou právní službu.

Předseda senátu přezkoumal předložené vyúčtování a zjistil, že odměna i náhrada hotových výdajů jsou účtovány správně. Odměna za jeden úkon právní pomoci činí v tomto případě 1 000 Kč. Počet úkonů právní služby odpovídá skutečně poskytnuté právní službě. Vzhledem k ustanovení § 15a vyhlášky se mimosmluvní odměna za úkony právní služby snižuje o 10 %, tj. za tři úkony náleží 2 700 Kč. Spolu s náhradou nákladů paušální částkou, která je za tři úkony 225 Kč, činí odměna a hotové výdaje advokáta 2 925 Kč.

Tuto částku mu proplatí účtárna Nejvyššího soudu na účet.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 26. ledna 2001

Předseda senátu

JUDr. Stanislav Rizman

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru