Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Tz 297/2000Usnesení NS ze dne 06.02.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:8.TZ.297.2000.3

přidejte vlastní popisek

8 Tz 297/2000

USNESENÍ

Předseda senátu Nejvyššího soudu v řízení o stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ve prospěch obviněného P. J., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. 3. 1999, sp. zn. 1 To 25/99, rozhodl dne 6. 2. 2001 o návrhu ustanoveného obhájce JUDr. P. N. advokáta,, takto:

Podle § 151 odst. 3 tr. ř., per analogiam, se JUDr. P. N., advokátovi, přiznává odměna za obhajobu obviněného P. J. v řízení o stížnosti pro porušení zákona v celkové částce 5 625,- Kč, slovy pěttisícšestsetdvacetpět korun českých.

Odůvodnění:

Opatřením předsedy senátu Nejvyššího soudu ze dne 16. 1. 2001, byl JUDr. P. N. ustanoven podle § 39 odst. 1 tr. ř. obhájcem obviněného P. J. v řízení o stížnosti pro porušení zákona, kterou ve prospěch obviněného podal ministr spravedlnosti proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. 3. 1999, sp. zn. 1 To 25/99.

Obhájce obviněného navrhl, aby mu za obhajoby obviněného byla přiznána odměna, a předložil její vyúčtování. Odměnu požadoval za tři úkony právní pomoci. Za převzetí a přípravu obhajoby podle § 11 odst. 1 písm. b), vyhl. č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů účtoval částku 2 000,- Kč, sníženou podle § 15a cit. vyhlášky o 10 %, tedy 1 800,- Kč. Za prostudování spisu podle § 11 odst. 1 písm. f) vyhlášky také částku 1 800,- Kč a stejnou částku požadoval také za účast u veřejného zasedání před Nejvyšším soudem, a to podle § 11 odst. 1 písm. g) cit. vyhl. Podle § 13 odst. 3 cit. vyhl. účtoval současně za každý úkon paušální částku 3x75,- Kč. Celkem účtoval obhájce 5 625,- Kč.

Vzhledem k tomu, že předseda senátu po přezkoumání předloženého návrhu shledal, že tento je v souladu s výše uvedenými ustanoveními vyhl. č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů (adekvátní tarif), a rovněž v souladu s § 10 odst. 1 písm. d) a § 7 adekvátního tarifu, rozhodl analogicky podle § 151 odst. 3 tr. ř. o přiznání celkové výše odměny ustanovenému obhájci tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Přiznanou odměnu zašle účtárna Nejvyššího soudu na účet advokáta.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 6. února 2001

Předseda senátu

JUDr. Jan Engelmann

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru