Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Tvo 39/2015Usnesení NS ze dne 10.12.2015

HeslaVazba
Zpětvzetí opravného prostředku
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:8.TVO.39.2015.1
Dotčené předpisy

§ 144 odst. 4 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

8 Tvo 39/2015-10

USNESENÍ

Nejvyšší soud jako soud pro mládež rozhodl předsedkyní senátu dne 10. prosince 2015 o stížnosti mladistvého „TULIPÁNA“ *) a stížnosti, kterou jeho jménem podal obhájce JUDr. Jiří Miketa, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci, soudu pro mládež, ze dne 16. 10. 2015, sp. zn. 4 Tmo 14/2015, o prodloužení vazby, takto:

Podle § 144 odst. 4 tr. ř. se zpětvzetí stížnosti mladistvého „TULIPÁNA“ a stížnosti, kterou jeho jménem podal jeho obhájce JUDr. Jiří Miketa, bere na vědomí.

Odůvodnění:

Usnesením Vrchního soudu v Olomouci, soudu pro mládež, ze dne 16. 10. 2015, sp. zn. 4 Tmo 14/2015, bylo na návrh předsedkyně senátu Krajského soudu v Ostravě, soudu pro mládež, rozhodnuto tak, že podle § 47 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 218/2003 Sb.), se ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě jako soudu pro mládež pod sp. zn. 49 Tm 4/2015 prodlužuje lhůta vazby mladistvého „TULIPÁNA“ o dalších šest měsíců, tj. do 20. dubna 2016.

Proti tomuto usnesení podali mladistvý prostřednictvím svého obhájce JUDr. Jiřího Mikety a jeho jménem i obhájce JUDr. Jiří Miketa v zákonné lhůtě stížnost.

Podáním učiněným prostřednictvím obhájce JUDr. Jiřího Mikety doručeným Nejvyššímu soudu dne 9. 12. 2015 byla uvedená stížnost mladistvého, jakož i za něj podaná obhájcem JUDr. Jiřím Miketou vzata v celém rozsahu zpět.

Podle § 144 odst. 2 tr. ř. oprávněná osoba může podanou stížnost vzít výslovně zpět, dokud o ní nebylo rozhodnuto. Podle § 144 odst. 4 tr. ř. zpětvzetí stížnosti vezme, není-li překážek, usnesením na vědomí orgán povolaný k rozhodnutí o stížnosti, a nebyla-li věc dosud tomuto orgánu předložena, orgán, proti jehož rozhodnutí stížnost směřuje; v řízení před soudem činí toto rozhodnutí předseda senátu.

V posuzované věci prohlášení o zpětvzetí stížnosti učinili mladistvý a jeho obhájce JUDr. Jiří Miketa, tedy osoby, které ji podaly, učinili tak v době, než o ní bylo Nejvyšším soudem rozhodnuto, a způsobem zákonu odpovídajícím. Uvedený projev vůle je výslovný, má formu předepsanou pro podání podle § 59 odst. 1 tr. ř. a byl podán přímo k Nejvyššímu soudu, který je příslušný o takové stížnosti rozhodnout.

Protože ve věci nebyly zjištěny žádné zákonné překážky, které by bránily vzít zpětvzetí stížnosti na vědomí, bylo podle § 144 odst. 4 tr. ř. předsedkyní senátu rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 10. prosince 2015

JUDr. Věra Kůrková

předsedkyně senátu

*) Byl použit pseudonym ve smyslu zákona č. 218/2003 Sb.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru