Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Tdo 998/2017Usnesení NS ze dne 27.09.2017

HeslaVazba
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:8.TDO.998.2017.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. h) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. l) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265l odst. 4 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

8 Tdo 998/2017-II.

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 27. 9. 2017 v řízení o dovoláních, která podali obviněný N. A.,av jeho prospěch také nejvyšší státní zástupce, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 3. 2017, sp. zn. 8 To 50/2017, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 89 T 161/2016, takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný N. A. nebere do vazby.

Odůvodnění:

1. Nejvyšší soud rozhodl usnesením v neveřejném zasedání konaném dne 27. 9. 2017, sp. zn. 8 Tdo 998/2017-I., o dovoláních podaných obviněným N. A. a v jeho prospěch nejvyšším státním zástupcem proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 3. 2017, sp. zn. 8 To 50/2017, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 89 T 161/2016, takto:

Podle § 265k odst. 1 tr. ř. se zrušují usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 3. 2017, sp. zn. 8 To 50/2017, a jemu předcházející rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 14. 12. 2016, sp. zn. 89 T 161/2016.

Současně podle § 265k odst. 2 tr. ř. se zrušují také další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 265l odst. 1 tr. ř. se věc přikazuje Městskému soudu v Brně, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

2. Z ustanovení § 265l odst. 4 tr. ř. vyplývá, že vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě. Na Nejvyšším soudu proto bylo, aby s ohledem na způsob rozhodnutí o podaných dovoláních rozhodl i o vazbě obviněného.

3. Z předloženého trestního spisu Městského soudu v Brně sp. zn. 89 T 161/2016 a vlastního šetření Nejvyšší soud zjistil, že obviněný se v průběhu trestního stíhání v přezkoumávané trestní věci nenacházel ve vazbě (byl pouze zadržen dne 30. 6. 2016 ve 23.03 hod. a ze zadržení propuštěn dne 2. 7. 2016 v 10.30 hod.). Uložený trest odnětí svobody výměře 28 měsíců se zařazením do věznice s dozorem nastoupil ve stanovené lhůtě dne 17. 5. 2017 a v současné době jej vykonává ve Věznici Rapotice (konec trestu má vyznačen dnem 15. 9. 2019). Žádný jiný trest odnětí svobody mu nebyl uložen a tedy ani nařízen.

4. Nejvyšší soud při rozhodování o vazbě obviněného přihlédl nejen ke všem těmto skutečnostem, ale zvážil také případné důvody vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. ř. s přihlédnutím k omezením pro vzetí do vazby vymezených v ustanovení § 68 tr. ř. Lze zdůraznit zejména to, že obviněný se trestnímu stíhání ani výkonu trestu odnětí svobody nevyhýbal (již bylo uvedeno, že jej nastoupil v den stanovený v nařízení výkonu trestu). Bez povšimnutí nebylo možno ponechat ani odlišný názor, který Nejvyšší soud vyjádřil v odůvodnění svého usnesení ze dne 27. 9. 2017, sp. zn. 8 Tdo 998/2017-I., na právní posouzení i společenskou škodlivost skutku, jehož se obviněný podle zjištění soudů nižších instancí dopustil a který byl předmětem tohoto dovolacího řízení.

5. Nejvyšší soud proto podle § 265l odst. 4 tr. ř. rozhodl, že obviněný se nebere do vazby.

Poučení: : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. 9. 2017

JUDr. Jan Bláha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru