Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Tdo 970/2006Usnesení NS ze dne 30.08.2006

EcliECLI:CZ:NS:2006:8.TDO.970.2006.3

přidejte vlastní popisek

8 Tdo 970/2006-II

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. srpna 2006 v řízení o dovolání obviněného J. J., proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. 1. 2006, sp. zn. 6 To 903/2005, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 5 T 233/2005 takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný J. J. nebere do vazby.

Odůvodnění:

Obviněný J. J. vykonává trest odnětí svobody ve výměře sedmi let, který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu v Chomutově ze dne 14. 11. 2005, sp. zn. 5 T 233/2005, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. 1. 2006, sp. zn. 6 To 903/2005.

V řízení o dovolání obviněného byly zrušeny usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. 1. 2006, sp. zn. 6 To 903/2005, i rozsudek Okresního soudu v Chomutově ze dne 14. 11. 2005, sp. zn. 5 T 233/2005, a zrušena byla také další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Okresnímu soudu v Chomutově bylo přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Ve svých důsledcích to znamená to, že výrok o trestu, který byl uložen původním rozsudkem a který obviněný vykonává, není pravomocný.

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě. Na Nejvyšším soudu proto bylo, aby rozhodl zároveň o vazbě obviněného.

Nejvyšší soud v tomto stadiu řízení nezjistil takové konkrétní skutečnosti, které by odůvodňovaly některý z důvodů vazby podle § 67 tr. ř.

V přípravném řízení byl obviněný usnesením soudce Okresního soudu v Chomutově ze dne 26. 6. 2005, sp. zn. 16 Nt 136/2005, podle § 68 odst. 1 tr. ř. vzat do vazby z důvodů uvedených v § 67 písm. a), c) tr. ř., tedy proto, že soud shledával důvodnou obavu, že uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak vyhnul trestnímu stíhání, a též obavu, že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán. Vazba byla započtena od 24. 6. 2005 v 03.35 hodin. Tyto důvody vazby trvaly v nezměněné podobě až do doby, než byl obviněný převeden do výkonu trestu odnětí svobody.

Z obsahu spisu se podává, že obviněný se v době před vzetím do vazby nezdržoval v místě trvalého bydliště, byl bez zaměstnání a jeho předchozí způsob života svědčí o jeho výrazných tendencích k opakování násilné trestné činnosti; soud prvního stupně tyto okolnosti správně vyhodnotil v úvahách o existenci důvodů dovolání podle § 67 písm. a), c) tr. ř. Žádné konkrétní skutečnosti, které by odůvodňovaly důvod vazby podle § 67 písm. b) tr. ř., po dobu trvání dosavadního trestního stíhání obviněného zjištěny nebyly. V řízení o dovolání Nejvyšší soud dospěl k závěru, že právní kvalifikace skutku jako pokusu trestného činu ublížení na zdraví podle § 8 odst. 1 tr. zák., § 222 odst. 1 tr. zák. spáchaného zvlášť nebezpečným recidivistou podle § 41 odst. 1 tr. zák. není správná. Aniž by určoval výsledek řízení ve věci samé, pokládá opětovné rozhodnutí o vině obviněného ve stejné podobě jako v napadeném rozhodnutí za méně pravděpodobné, a to především v té části, v níž byl obviněný označen jako zvlášť nebezpečný recidivista podle § 41 odst. 1 tr. zák. Obviněný by pak byl ohrožen mírnější sankcí a přihlédl-li Nejvyšší soud ke konkrétnímu způsobu provedení činu, okolnostem, za nichž byl spáchán, a též k době, po kterou je již osobní svobody obviněného omezena, dospěl k závěru, že další omezení osobní svobody obviněného není třeba.

Proto bylo rozhodnuto, že obviněný se nebere do vazby.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. srpna 2006

Předsedkyně senátu

JUDr. Věra Kůrková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru