Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Tdo 935/2013Usnesení NS ze dne 30.10.2013

HeslaSpojení trestních věcí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:8.TDO.935.2013.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. l) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 23 odst. 3 tr. ř.

§ 266a odst. 2 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

8 Tdo 935/2013-89

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. října 2013 v trestní věci obviněných JUDr. V. B., a Mgr. J. Š., v řízení o stížnosti pro porušení zákona, kterou podala v neprospěch obou obviněných ministryně spravedlnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 3. 2013, sp. zn. 61 To 48/2013, a postupu řízení, které jeho vyhlášení předcházelo, a v řízení o dovolání, které podal nejvyšší státní zástupce v neprospěch obou obviněných proti témuž usnesení Městského soudu v Praze, jako soudu odvolacího, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 3 T 8/2012, takto:

Podle § 266a odst. 2 tr. ř., § 23 odst. 3 tr. ř. per analogiam sespojují ke společnému projednání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 8 Tz 46/2013 a sp. zn. 8 Tdo 935/2013.

Obě věci budou nadále vedeny pod sp. zn. 8 Tz 46/2013.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 5 vedl na základě obžaloby státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 společné trestní řízení proti obviněným JUDr. V. B. a Mgr. J. Š. pro skutky, v nichž obžaloba spatřovala u prvého z obviněných pokračující zločin podplacení podle § 332 odst. 1, 2 písm. a) tr. zákoníku a u druhého z nich přečin přijetí úplatku podle § 331 odst. 1 tr. zákoníku účinného do 30. 11. 2011. Toto trestní řízení pravomocně skončilo usnesením Městského soudu v Praze ze dne 26. 3. 2013, sp. zn. 61 To 48/2013, jímž tento soud podle § 256 tr. ř. zamítl odvolání obvodní státní zástupkyně pro Prahu 5 proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 23. 1. 2013, sp. zn. 3 T 8/2012, kterým byl obviněný JUDr. V. B. zproštěn obžaloby pro žalované skutky a shora uvedený zločin podle § 226 písm. b) tr. ř. a obviněný Mgr. J. Š. zproštěn obžaloby pro žalovaný skutek a výše uvedený přečin podle § 226 písm. a) tr. ř.

Proti citovanému usnesení Městského soudu v Praze podala nejprve ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová dne 27. 8. 2013 u Nejvyššího soudu stížnost pro porušení zákona ve smyslu § 266 odst. 1 tr. ř., a to v neprospěch obou obviněných JUDr. V. B. i Mgr. J. Š. V souladu s Rozvrhem práce Nejvyššího soudu byla věc přidělena senátu č. 8 zapsána pod sp. zn. 8 Tz 46/2013.

Následně dne 30. 8. 2013 podal nejvyšší státní zástupce u Nejvyššího soudu proti témuž usnesení Městského soudu v Praze dovolání podle § 265d odst. 1 písm. a) tr. ř., a to rovněž v neprospěch obviněných JUDr. V. B. a Mgr. J. Š., proti usnesení Městského soudu v Praze. Věc byla opět v souladu s Rozvrhem práce Nejvyššího soudu přidělena senátu č. 8 a zapsána pod sp. zn. 8 Tdo 935/2013.

I když ve věci byly podány dva odlišné mimořádné opravné prostředky, je nicméně z dosud uvedeného zřejmé, že jsou dány zákonné podmínky pro konání společného řízení.

Podle § 266a odst. 1 tr. ř. totiž platí, že „Stížnost pro porušení zákona a dovolání podané v téže věci projedná Nejvyšší soud ve společném řízení. To nevylučuje postup podle § 23.

Podle odst. 3 naposledy citovaného ustanovení pak platí, že „jsou-li tu podmínky společného řízení, může soud spojit k společnému projednání a rozhodnutí věci, v nichž byly podány samostatné obžaloby.

Z tohoto důvodu, jakož i s přihlédnutím k obsahu obou mimořádných opravných prostředků, jejich vzájemné souvislosti (dané i osobami obou obviněných, proti nimž bylo po celou dobu vedeno společné trestní řízení) Nejvyšší soud rozhodl podle § 266a odst. 2, § 23 odst. 3 tr. ř. per analogiam o spojení obou uvedených věcí ke společnému projednání a rozhodnutí s tím, že budou nadále vedeny pod sp. zn. 8 Tz 46/2013.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. října 2013

Předseda senátu

JUDr. Jan Bláha

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru