Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Tdo 789/2012Usnesení NS ze dne 12.09.2012

KategorieE
Publikováno28/2013 Sb. rozh. tr.
EcliECLI:CZ:NS:2012:8.TDO.789.2012.3
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265l odst. 4 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

8 Tdo 789/2012-I-45

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 12. září 2012 o dovolání podaném nejvyšším státním zástupcem v neprospěch obviněného J.K., proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. 3. 2012, sp. zn. 4 To 176/2012, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 3 T 124/2011, takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný J. K. n e bere do vazby.

Odůvodnění:

Obviněný J. K. v současné době vykonává ve věznici s ostrahou trest odnětí svobody v trvání dvou let a šesti měsíců, jenž mu byl uložen jako trest souhrnný podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku za užití § 43 odst. 2 tr. zákoníku rozsudkem Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 20. 12. 2011, sp. zn. 3 T 124/2011, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. 3. 2012, sp. zn. 4 To 176/2012.

Nejvyšší soud poté, co projednal v neveřejném zasedání konaném dne 12. 9. 2012 dovolání nejvyššího státního zástupce podané v neprospěch obviněného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. 3. 2012, sp. zn. 4 To 176/2012, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 3 T 124/2011, rozhodl tak, že podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. zrušil rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. 3. 2012, sp. zn. 4 To 176/2012 v části I., jíž bylo rozhodnuto pod bodem 1) o vině přečinem vydírání podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku, a ve výroku o trestu, a v rozsahu tohoto zrušení zrušil také další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal Krajskému soudu v Českých Budějovicích, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Důsledkem tohoto zrušujícího rozhodnutí Nejvyššího soudu došlo i ke zrušení výroku o souhrnném trestu ve věci Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 20. 12. 2011, sp. zn. 3 T 124/2011, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. 3. 2012, sp. zn. 4 To 176/2012, v jehož výkonu se obviněný v době rozhodování Nejvyššího soudu nachází. Protože byl tento výrok o trestu, na jehož podkladě obviněný nyní trest vykonává, zrušen, pozbyl výkon trestu u obviněného podklad.

Protože ustanovení § 265l odst. 4 tr. ř. nařizuje, aby v případě, když se vykonává na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, aby zároveň rozhodl o vazbě, byl Nejvyšší soud v projednávané věci povinen o vazbě obviněného rozhodnout.

Pro takové rozhodnutí Nejvyšší soud zkoumal, zda jsou u obviněného dány některé z důvodů vazby podle § 67 tr. ř. Vycházel přitom z obsahu spisu Okresního soudu ve Strakonicích sp. zn. 3 T 124/2011, v němž zjistil, že do vazby byl vzat již v průběhu přípravného řízení usnesením Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 25. 7. 2011, sp. zn. 0 Nt 38/2011, z důvodu podle § 67 písm. c) tr. ř. (viz č. l. 30 až 31 spisu) a byl v ní ponechán z téhož důvodu po celou dobu trestního řízení (viz č. l. 30 až 31, 188 až 189, 240 až 241 spisu). Z vazby byl obviněný přímo převeden dne 15. 3. 2012 do výkonu trestu odnětí svobody, v němž se nyní nachází. Okolnosti, které po celé řízení důvodnost vazby, spočívající v tom, že by obviněný opakoval trestnou činnost, pro kterou se řízení vede, opodstatňovaly, byly shledány v tom, že obětí uvedených trestných jednání byla poškozená J. M., tehdejší družka obviněného, vůči níž se násilných jednání dopouštěl opakovaně. Z této skutečnosti jakož i z ostatních okolností činů, zejména přihlédnutím k trestní minulosti obviněného soudy dovodily, že hrozí reálné nebezpečí dalšího napadení této poškozené ze strany obviněného.

Nejvyšší soud na základě těchto zjištění, především s ohledem na charakter páchané trestné činnosti (násilná trestná činnost, vyhrožování usmrcením) dospěl k závěru, že důvod vazby podle § 67 písm. c) tr. ř. u obviněného přetrvává i nadále.

Na základě rozvedených skutečností a rovněž i ze zprávy na Centrální evidenci vězňů a Vězeňské služby České republiky - Věznici P. Nejvyšší soud i přes závěr o existenci vazebního důvodu podle § 67 písm. c) tr. ř. nerozhodl o vzetí obviněného do vazby, neboť zjistil, že obviněný (který nyní vykonává trest odnětí svobody uložený v této přezkoumávané trestní věci) má nařízen (vzor. 50 tr. ř.), avšak dosud nevykonaný další navazující trest odnětí svobody ve výměře 50 dnů. Tento další trest byl obviněnému uložen trestním příkazem Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 9. 10. 2009, sp. zn. 18 T 191/2009, ve spojení s usnesením Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 13. 5. 2011, sp. zn. 18 T 191/2009, kterým mu byl přeměněn na nepodmíněný test původně uložený trest obecně prospěšných prací.

S ohledem na nařízený a dosud nevykonaný trest odnětí svobody v trvání 50 dnů lze vazbu u obviněného nahradit výkonem trestu odnětí svobody, jenž dosud nebyl vykonán.

Ze všech těchto důvodů Nejvyšší soud rozhodl, že se obviněný nebere do vazby, avšak současně bude převeden do navazujícího trestu odnětí svobody, který má vykonat na základě trestního příkazu Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 9. 10. 2009, sp. zn. 18 T 191/2009, ve spojení s usnesením téhož soudu ze dne 13. 5. 2011, sp. zn. 18 T 191/2009.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 12. září 2012

Předsedkyně senátu

JUDr. Milada Šámalová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru