Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Tdo 717/2017Usnesení NS ze dne 09.08.2017

HeslaObecné ohrožení
Obecné ohrožení úmyslné
KategorieC
EcliECLI:CZ:NS:2017:8.TDO.717.2017.3
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 272 odst. 1 tr. zákoníku


přidejte vlastní popisek

8 Tdo 717/2017-I-29

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 9. 8. 2017 v řízení o dovolání obviněného P. Z., proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 3. 2017, sp. zn. 4 To 316/2016, jako odvolacího soudu v trestní věci vedené u Okresního soudu v Bruntále, soudu pro mládež, pod sp. zn. 4 Tm 6/2015, o vazbě obviněného takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný P. Z. nebere do vazby.

Odůvodnění:

1. Obviněný P. Z. v současné době vykonává nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání tří let, který mu byl uložen za zločin obecného ohrožení podle § 272 odst. 1 tr. zákoníku rozsudkem Okresního soudu v Bruntále, soudu pro mládež, ze dne 16. 9. 2016, sp. zn. 4 Tm 6/2015, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 3. 2017, sp. zn. 4 To 316/2016.

2. Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 9. 8. 2017 dovolání obviněného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 3. 2017, sp. zn. 4 To 316/2016, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Bruntále, soudu pro mládež, pod sp. zn. 4 Tm 6/2015, a rozhodl tak, že podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 3. 2017, sp. zn. 4 To 316/2016, jakož i jemu předcházející rozsudek Okresního soudu v Bruntále, soudu pro mládež, ze dne 16. 9. 2016, sp. zn. 4 Tm 6/2015, a podle § 265k odst. 2 tr. ř. současně zrušil také další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. Okresnímu soudu v Bruntále, soudu pro mládež, přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

3. Z ustanovení § 265l odst. 4 tr. ř. vyplývá, že vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě. Na Nejvyšším soudu tedy bylo, aby rozhodl o vazbě obviněného.

4. Nejvyšší soud v tomto stadiu řízení nezjistil takové konkrétní skutečnosti, které by odůvodňovaly některý z důvodů vazby podle § 67 tr. ř. Ze žádných objektivně zjištěných skutečností nevyplývá důvodná obava, že obviněný uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání a s ohledem na dobu, jež uplynula od spáchání činu, není ničím reálně podložena ani obava, že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán. Jak již správně připomněl odvolací soud v odůvodnění napadeného rozsudku, obviněný je osoba mladého věku, není vážných pochybností o schopnosti jeho resocializace, před nástupem do výkonu tohoto trestu v přímém výkonu trestu nebyl a ani v této trestní věci nebyl vzat do vazby.

5. Proto bylo rozhodnuto, že obviněný se nebere do vazby. Tato okolnost ale nebrání tomu, aby nastoupil výkon dalšího uloženého a nařízeného trestu odnětí svobody (v úvahu přichází trest odnětí svobody ve věci Okresního soudu v Bruntále sp. zn. 3 T 52/2013).

Poučení: : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. 8. 2017

JUDr. Věra Kůrková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru