Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Tdo 708/2009Usnesení NS ze dne 10.12.2009

Publikováno40/2010 Sb. rozh. tr.
EcliECLI:CZ:NS:2009:8.TDO.708.2009.2

přidejte vlastní popisek

8 Tdo 708/2009-I

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 10. prosince 2009 v řízení o dovoláních obviněných JUDr. J. Z ., Ing. J. V.,a Ing. V. P., proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 25. 2. 2009, sp. zn. 31 To 617/2008, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 6 T 183/2008, t a k t o :

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. s e obvinění Ing. J. V. a Ing. V. P. neberou do vazby.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v řízení o dovoláních obviněných JUDr. J. Z., Ing. J. V. a Ing. V. P. usnesením ze dne 10. 12. 2009, sp. zn. 8 Tdo 708/2009, tak, že podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil v celém rozsahu rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 25. 2. 2009, sp. zn. 31 To 617/2008, a rovněž v celém rozsahu rozsudek Okresního soudu v Liberci ze dne 31. 10. 2008, sp. zn. 6 T 183/2008. Podle § 265k odst. 2 tr. ř. současně zrušil také další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Konečně podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal Okresnímu soudu v Liberci, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Obvinění Ing. J. V. a Ing. V. P. vykonávají ve věznicích s dozorem tresty odnětí svobody ve výměře osmnácti měsíců, které byly každému z nich jednotlivě uloženy rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 25. 2. 2009, sp. zn. 31 To 617/2008, ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Liberci ze dne 31. 10. 2008, sp. zn. 6 T 183/2008. Obviněný JUDr. J. Z. byl z výkonu tohoto trestu dne 8. 12. 2009 podmíněně propuštěn.

Zrušení shora citovaných odsuzujících rozsudků ve svých důsledcích znamenalo, že výroky o trestech, které byly obviněným uloženy a které obvinění v současné době vykonávají, nejsou pravomocné.

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě.

Na Nejvyšším soudu proto bylo, aby rozhodl zároveň o vazbě obviněných Ing. J. V. a Ing. V. P.

Podle § 67 tr. ř. platí, že obviněný smí být vzat do vazby jen tehdy, jestliže z jeho jednání nebo dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava,

a) že uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, zejména nelze-li jeho totožnost hned zjistit, nemá-li stálé bydliště anebo hrozí-li mu vysoký trest, b) že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, nebo

c) že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin, o který se pokusil, nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil,

a dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, byl spáchán, má všechny znaky trestného činu, jsou zřejmé důvody k podezření, že tento trestný čin spáchal obviněný, a s ohledem na osobu obviněného, povahu a závažnost trestného činu, pro který je stíhán, nelze v době rozhodování účelu vazby dosáhnout jiným opatřením.

Ve stávajícím stadiu řízení Nejvyšší soud nezjistil žádné konkrétní skutečnosti, které by některý z uvedených důvodů vazby odůvodňovaly. Ze žádných objektivně zjištěných okolností nevyplývá důvodná obava, že kterýkoliv z obviněných uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, případně obava, že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, a ani obava, že bude opakovat trestnou činnost, pro kterou je stíhán.

Nejvyšší soud proto podle § 265l odst. 4 tr. ř. rozhodl, že se obvinění Ing. J. V. a Ing. V. P. do vazby neberou.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 10. prosince 2009

Předseda senátu

JUDr. Jan Bláha

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru