Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Tdo 541/2013Usnesení NS ze dne 10.07.2013

HeslaVazba
KategorieC
EcliECLI:CZ:NS:2013:8.TDO.541.2013.3
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265l odst. 4 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

8 Tdo 541/2013-I-32

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 10. července 2013 k dovolání obviněného M. F., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 12. 2012, sp. zn. 4 To 258/2012, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 3 T 23/2011, o vazbě obviněného takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný M. F. n e bere do vazby.

Odůvodnění:

Obviněný M. F. v současné době vykonává ve věznici s ostrahou trest odnětí svobody v trvání pěti roků a šesti měsíců, který mu byl uložen podle § 209 odst. 4 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 2 tr. zákoníku jako trest souhrnný rozsudkem Okresního soudu v Opavě ze dne 25. 9. 2012, sp. zn. 3 T 23/2011, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 12. 2012, sp. zn. 4 To 258/2012, jednak za zločin podvodu podle § 209 odst. 1, 4 písm. d) tr. zákoníku a jednak za sbíhající se přečin zpronevěry podle § 206 odst. 1, 3 tr. zákoníku, pro který byl uznán vinným rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 9. 6. 2011, sp. zn. 20 T 72/2011, který nabyl právní moci dne 22. 9. 2011, a sbíhající se pokus trestného činu pojistného podvodu podle § 8 odst. 1 k § 250a odst. 1, 4 písm. b) tr. zák., pro který byl uznán vinným rozsudkem Okresního soudu v Opavě ze dne 28. 6. 2011, sp. zn. 2 T 84/2010, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 9. 2011, sp. zn. 4 To 193/2011, který nabyl právní moci dne 22. 9. 2011. Současně byl zrušen výrok o trestu z rozsudku Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 9. 6. 2011, sp. zn. 20 T 72/2011, a výrok o trestu z rozsudku Okresního soudu v Opavě ze dne 28. 6. 2011, sp. zn. 2 T 84/2010, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 9. 2011, sp. zn. 4 To 193/2011, jakož i všechna další rozhodnutí na tyto výroky obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 10. července 2013 dovolání obviněného M. F. podané proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 12. 2012, sp. zn. 4 To 258/2012, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 3 T 23/2011, a rozhodl tak, že podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. zrušil usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 12. 2012, sp. zn. 4 To 258/2012, jakož i všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. Krajskému soudu v Ostravě přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, je podle § 265l odst. 4 tr. ř. povinen rozhodnout zároveň o vazbě.

Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud v souvislosti se shora uvedeným usnesením zrušil rozsudek, na jehož podkladě obviněný uvedený trest odnětí svobody vykonává, současně podle citovaných ustanovení rozhodl o vazbě obviněného, jak mu zákon ukládá.

Při zkoumání okolností významných pro takové rozhodnutí Nejvyšší soud z obsahu spisu Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 3 T 23/2011, shledal, že obviněný M. F. nastoupil dne 4. 1. 2013 (č. l. 665) výkon trestu odnětí svobody v trvání pěti roků a šesti měsíců, který mu byl uložen v této trestní věci jako trest souhrnný, a nyní se nachází ve výkonu tohoto trestu ve Věznici H. Do výkonu tohoto trestu byl převeden z výkonu trestu odnětí svobody, který vykonával ve věci Okresního soudu v Opavě ze dne 28. 6. 2011, sp. zn. 2 T 84/2010, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 9. 2011, sp. zn. 4 To 193/2011, a jenž byl následně zrušen v rámci souhrnného trestu.

Nejvyšší soud s ohledem na obsah spisového materiálu v tomto stadiu trestního řízení zkoumal, zda jsou v projednávané věci u obviněného M. F. dány důvody vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. ř., shledal, že v průběhu přípravného řízení vedeného v jeho trestní věci u Okresního soudu v Opavě nebyl dán žádný z důvodů vazby. Za stavu, kdy je projednáváno dovolání obviněného, nenastaly takové skutečnosti, pro něž by hrozila důvodná obava v ustanovení § 67 písm. a) až c) tr. ř. předpokládaná.

Když Nejvyšší soud nezjistil žádné konkrétní skutečnosti, které by odůvodňovaly některý z důvodů vazby ve smyslu § 67 písm. a), b) nebo c) tr. ř., rozhodl, že se obviněný M.F. ve smyslu § 265l odst. 4 tr. ř. do vazby nebere.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 10. července 2013

Předsedkyně senátu

JUDr. Milada Šámalová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru