Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Tdo 47/2021Usnesení NS ze dne 10.02.2021

HeslaVazba
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:8.TDO.47.2021.2
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. l) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265l odst. 4 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

8 Tdo 47/2021-I

USNESENÍ

Nejvyšší soud, soud pro mládež, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 10. 2. 2021 v řízení o dovolání, které podal obviněný V. V., nar. XY v XY, trvale bytem XY, nyní ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Valdice, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích, soudu pro mládež, ze dne 26. 2. 2020, sp. zn. 14 Tmo 1/2020, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, soudu pro mládež, pod sp. zn. 1 Tm 8/2019, o vazbě obviněného takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný V. V. nebere do vazby.

Odůvodnění:

1. Obviněný V. V. v současné době vykonává ve věznici s ostrahou trest odnětí svobody v trvání deseti měsíců, který mu byl za pokus přečinu ublížení na zdraví podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku k § 146 odst. 1 tr. zákoníku a přečin výtržnictví podle § 358 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zákoníku uložen rozsudkem Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, soudu pro mládež, ze dne 31. 10. 2019, sp. zn. 1 Tm 8/2019, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích, soudu pro mládež, ze dne 26. 2. 2020, sp. zn. 14 Tmo 1/2020. Proti těmto rozhodnutím obviněný podal dovolání, které Nejvyšší soud, soud pro mládež (dále jen „Nejvyšší soud“), projednal v neveřejném zasedání, a rozhodl usnesením ze dne 10. 2. 2021, sp. zn. 8 Tdo 47/2021, tak, že podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. zrušil uvedené usnesení odvolacího soudu i jemu předcházející rozsudek soudu prvního stupně, jakož i další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí, soudu pro mládež, věc v potřebném rozsahu znovu projednat a rozhodnout.

2. Vzhledem k tomu, že obviněný V. V. v době tohoto rozhodování Nejvyššího soudu v předmětné věci vykonává ve Věznici Valdice trest uložený uvedenými rozhodnutími, bylo nutné, aby podle § 265l odst. 4 tr. ř. zároveň rozhodl o vazbě.

3. Rozhodnout o vzetí obviněného do vazby by byl Nejvyšší soud v předmětné věci povinen, pokud by shledal, že je u něj dán některý z důvodů vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. ř., a proto posuzoval, jak okolnosti, za nichž byl čin, o který se v této věci jedná, spáchán, tak i poměry obviněného a další souvislosti, které mají pro posouzení nutnosti omezení jeho osoby význam.

4. Z obsahu spisu Nejvyšší soud v této věci shledal, že obviněný v době konání přípravného řízení až do meritorního rozhodnutí věci nebyl ve vazbě, neboť pro takový postup splněny podmínky nebyly, a to i přes to, že byl v minulosti mnohokrát soudně trestán, avšak pro trestnou činnost jiného charakteru, než pro kterou se ve výkonu trestu nachází v této trestní věci. Nehrozí proto obava, že by nyní po propuštění z výkonu trestu v trestné činnosti pokračoval [§ 67 písm. c) tr. ř. ]. Nejvyšší soud neshledal ani obavu ve smyslu § 67 písm. a) tr. ř., tedy z uprchnutí či skrývání obviněného, aby se vyhnul trestnímu stíháním či trestu. Z okolností, za kterých bylo dosavadní trestní řízení konáno, nehrozí ani to, že by obviněný v průběhu dalšího dokazování na svědky působil ve smyslu § 67 písm. b) tr. ř. Vzhledem k těmto skutečnostem a tomu, že trestní stíhání obviněného doposud nebylo vedeno vazebně, jakož i vzhledem k povaze a menší závažnosti projednávané trestné činnosti, a i nepříliš vysoké hrozící trestní sankci, která je ponížena i dosud vykonanou částí trestu, nejsou dány důvody pro omezení osobní svobody obviněného vazbou. Proto Nejvyšší soud podle § 265l odst. 4 tr. ř. rozhodl, že obviněný se do vazby nebere.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 10. 2. 2021

JUDr. Milada Šámalová

předsedkyně senátu

Vypracoval

Mgr. Pavel Göth

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru