Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Tdo 401/2013Usnesení NS ze dne 14.05.2013

HeslaZpětvzetí opravného prostředku
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:8.TDO.401.2013.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265g odst. 2 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

8 Tdo 401/2013-26

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 14. května 2013 předsedou senátu v řízení o dovolání obviněného L. N., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 7. 2012, sp. zn. 67 To 207/2012, jako odvolacího soudu v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 16 T 10/2012, takto:

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. předseda senátu Nejvyššího soudu berenavědomí zpětvzetí dovolání obviněného L. N.

Odůvodnění:

Obviněný L. N. (dále jen „obviněný“) byl rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 2. 5. 2012, sp. zn. 16 T 10/2012, uznán vinným skutkem namířeným proti cizímu majetku, který soud prvního stupně právně kvalifikoval jako přečin krádeže podle § 205 odst. 2 trestního zákoníku a uložil mu za něj nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání osmi měsíců, pro jehož výkon jej zařadil podle § 56 odst. 2 písm. c) trestního zákoníku do věznice s ostrahou.

K odvolání obviněného Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 24. 7. 2012, sp. zn. 67 To 207/2012, napadený rozsudek podle § 258 odst. 1 písm. e), odst. 2 tr. ř. zrušil pouze ve výroku o způsobu výkonu trestu odnětí svobody a podle § 259 odst. 3 tr. ř. znovu rozhodl tak, že při nezměněném výroku o vině a trestu odnětí svobody zařadil obviněného podle § 56 odst. 3 trestního zákoníku pro výkon trestu odnětí svobody do věznice s dozorem.

Proti rozsudku odvolacího soudu obviněný podal prostřednictvím obhájkyně dne 23. 10. 2012, tedy v zákonné lhůtě, dovolání s odkazem na důvod uvedený v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. a tvrdil, že mu měl být ukládán společný trest podle § 37a dřívějšího trestního zákona.

Obvodní soud pro Prahu 6 pravomocným usnesením ze dne 9. 1. 2013, sp. zn. 16 T 10/2012, podle § 368 tr. ř. vyslovil, že obviněný je účasten amnestie prezidenta republiky ze dne 1. 1. 2013 a podle jejího článku I odst. 1 se mu promíjí uložený zbytek trestu odnětí svobody s tím, že se na něho hledí, jako by nebyl odsouzen.

Nejvyššímu soudu byla věc k rozhodnutí o dovolání předložena dne 19. 4. 2013. Na základě následné korespondence a ještě před tím, než Nejvyšší soud o podaném dovolání rozhodl, obhájkyně obviněného dne 9. 5. 2013 doručila Nejvyššímu soudu písemné podání, k němuž bylo připojeno výslovné prohlášení obviněného, že podané dovolání bere zpět.

Podle § 265g odst. 2 věta první tr. ř. zpětvzetí dovolání vezme, není-li překážek, na vědomí předseda senátu Nejvyššího soudu, a nebyla-li věc tomuto soudu předložena, předseda senátu soudu prvního stupně.

Protože věc již byla Nejvyššímu soudu předložena, předseda senátu Nejvyššího soudu vzal toto zpětvzetí dovolání obviněného na vědomí, neboť neshledal překážek, které by mu v takovém postupu bránily.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. května 2013

Předseda senátu

JUDr. Jan Bláha

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru