Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Tdo 281/2017Usnesení NS ze dne 21.03.2017

HeslaZpětvzetí opravného prostředku
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:8.TDO.281.2017.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265g odst. 2 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

8 Tdo 281/2017-28

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 21. 3. 2017 předsedkyní senátu v řízení o dovolání obviněného M. L. proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 2. 5. 2016, sp. zn. 55 To 102/2016, jako odvolacího soudu v trestní věci vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 2 T 222/2015, takto:

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. předsedkyně senátu Nejvyššího soudu bere na vědomí zpětvzetí dovolání obviněného M. L.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Šumperku ze dne 9. 3. 2016, sp. zn. 2 T 222/2015, byl obviněný M. L. uznán vinným pokusem přečinu ublížení na zdraví podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, § 146 odst. 1 tr. zákoníku, ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku, přečinem porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, 2 tr. zákoníku, ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku, přečinem nebezpečného vyhrožování podle § 353 odst. 1 tr. zákoníku, ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku, zločinem týrání svěřené osoby podle § 198 odst. 1, odst. 2 písm. d) tr. zákoníku a zločinem vydírání podle § 175 odst. 1, odst. 2 písm. e) tr. zákoníku, za což byl podle § 198 odst. 2 tr. zákoníku, § 43 odst. 1 tr. zákoníku odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání pěti let, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou. V dalším bylo rozhodnuto o vině a trestu spoluobviněného M. R. a o nároku poškozených na náhradu škody (§ 228 odst. 1, § 229 odst. 1 tr. ř.).

Obviněný M. L. napadl rozsudek soudu prvního stupně odvoláním směřujícím proti výroku o vině i všem na něj navazujícím výrokům. Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 2. 5. 2016, sp. zn. 55 To 102/2016, byl z podnětu odvolání obviněného podle § 258 odst. 1 písm. b), e), odst. 2 tr. ř. rozsudek Okresního soudu v Šumperku ze dne 9. 3. 2016, sp. zn. 2 T 222/2015, zrušen v celém výroku o trestu vysloveném ohledně jmenovaného obviněného a za splnění podmínek § 259 odst. 3 tr. ř. byl tento obviněný při nezměněném výroku o vině nově odsouzen podle § 175 odst. 2 tr. zákoníku, § 43 odst. 1 tr. zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání čtyř let a šesti měsíců, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou. Jinak zůstal rozsudek soudu prvního stupně nezměněn.

Proti označenému rozsudku odvolacího soudu obviněný podal v zákonné lhůtě prostřednictvím obhájkyně dovolání, v němž odkázal na důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

Nejvyššímu soudu byla věc k rozhodnutí o dovolání předložena dne 2. 3. 2017.

Ještě před tím, než Nejvyšší soud o podaném dovolání rozhodl, obviněný M. L. elektronickým podáním doručeným Nejvyššímu soudu dne 14. 3. 2017 vzal své dovolání výslovně zpět.

Podle § 265g odst. 2 věta první tr. ř. zpětvzetí dovolání vezme, není-li překážek, usnesením na vědomí předseda senátu Nejvyššího soudu, a nebyla-li věc dosud tomuto soudu předložena, předseda senátu soudu prvního stupně.

Protože věc již byla Nejvyššímu soudu předložena, vzala předsedkyně senátu zpětvzetí dovolání obviněného na vědomí, neboť neshledala překážek, které by takovému postupu bránily.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. 3. 2017

JUDr. Věra Kůrková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru