Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Tdo 245/2011Usnesení NS ze dne 23.03.2011

HeslaPokračování v trestném činu
Promlčení trestní odpovědnosti
Společný trest za pokračování v trestném činu
KategorieA
Publikováno11/2012 Sb. rozh. tr.
EcliECLI:CZ:NS:2011:8.TDO.245.2011.1
Důvod dovolání

265b/1g

Dotčené předpisy

§ 34 odst. 2 tr. zákoníku

§ 116 tr. zákoníku

§ 45 odst. 1 tr. zákoníku

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 2271/11 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Jiří Nykodým


přidejte vlastní popisek

8 Tdo 245/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 23. března 2011 o dovolání obviněného P. M., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. 11. 2010, sp. zn. 6 To 80/2010, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 46 T 5/2010, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného P. M. odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 31. 5. 2010, sp. zn. 46 T 5/2010, byl podle § 45 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku ve znění dalších právní předpisů (dále jen „tr. zákoník“) rušen výrok o vině trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) trestního zákona č. 140/1961 Sb., ve změní zák. č. 265/2001 Sb. (dále jen „tr. zák.“), a dvěma trestnými činy podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák., týkajících se obviněného P. M., jimiž byl uznán vinným rozsudkem Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 29. 3. 2004, sp. zn. 4 T 126/2003, ve spojení s usnesením Krajského sudu v Ostravě ze dne 15. 6. 2004, sp. zn. 2 To 499/2004, dále byl zrušen výrok o trestu, který mu byl uložen výše citovanými rozhodnutími, jakož i další výroky, které mají v uvedeném výroku o vině svůj podklad, a obviněný P. M. byl v bodech I. 1) – 41), II. 1a - 1q), 2), 3), 4a – 4c), 5) uznán vinným zločinem podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) tr. zákoníku. Tohoto zločinu se dopustil tím, že

I.

v období od 10. 6. 1996 do 1. 8. 2003 jako fyzická osoba podnikající pod obchodním jménem P. M., (dále jen „P. M.“) nebo jako jednatel společnosti A.A.K. s. r. o., se sídlem P., K., (dále jen „společnost A.A.K.“) nebo jako osoba vystupující pod různými jmény jako jednatel obchodních společností, aniž měl jakékoli oprávnění jejich jménem jednat, konkrétně jako M. K., jednatel společnosti BLEGGS s. r. o., se sídlem Z., O., (dále jen „M. K.“) nebo J. L., zástupce společnosti EB COMODITY a. s., se sídlem Č., n. (dále jen „J. L.“), nebo V. Š., jednatel společnosti ASTRO CZ s. r. o., se sídlem B., P., (dále jen „V. Š.“) nebo P. B., jednatel společnosti ASTRO CZ s. r. o., se sídlem B., P., (dále jen „P. B.“) nebo pan B., jednatel společnosti BM Masná výroba Letovice s. r. o., se sídlem L., M., (dále jen „pan B.“) postupně s vědomím, že za odebrané zboží kupní cenu nezaplatí, když nebyl schopen řádně a včas splnit své závazky, kdy o této skutečnosti prodávající neinformoval a uvedl je tak v omyl ohledně možnosti řádné úhrady zboží

1)

v období od 10. 6. 1996 do 24. 6. 1996 jako P. M., v obci Ž., odebral od společnosti Želetavská sýrárna a. s., se sídlem Ž., zboží - různé druhy sýrů v celkové hodnotě nejméně 254.139,- Kč, které byly dodány na základě 3 dodacích listů, a uvedené zboží v termínech splatnosti řádně neuhradil, ačkoli je prodal dalším odběratelům, a takto způsobil poškozenému škodu ve výši 254.139,- Kč, pouze v roce 1997 došlo po opakovaných urgencích ke snížení dlužné částky o částku 15.509,- Kč, a to platbou ve výši 509,- Kč dne 15. 8. 1997 a platbou ve výši 15.000,- Kč dne 25. 8. 1997, pohledávka ve výši dlužné částky 238.630,- Kč byla dne 4. 12. 1998 postoupena družstvu VD A., družstvo, se sídlem S., O.,

2)

dne 11. 9. 1996 jako P. M., ve V. M., odebral od společnosti LACRUM Velké Meziříčí - F, s. r. o., se sídlem P., R., zboží - různé druhy sýrů v celkové hodnotě nejméně 85.534,- Kč, které byly dodány na základě kupní smlouvy ze dne 9. 9. 1996 a na základě dvou dodacích listů, a faktury, uvedené zboží však v termínu splatnosti ani do současné doby řádně neuhradil, ačkoli je prodal dalším odběratelům, a takto způsobil poškozené společnosti škodu ve výši 85.534,- Kč,

3)

v období od 4. 8. 1997 do 20. 8. 1997 jako P. M., v obci P., odebral od společnosti Mlékárna P. spol. s. r. o., se sídlem P., zboží - různé druhy sýrů v hodnotě 463.367,- Kč, které byly dodány na základě smlouvy o dodávkách ze dne 30. 7. 1997 a na základě pěti dodacích listů, uvedené zboží však v termínu splatnosti ani do současné doby řádně neuhradil, ačkoli je prodal dalším odběratelům, a takto způsobil poškozené společnosti škodu ve výši 463.367,- Kč,

4)

v období od 21. 4. 1998 do 6. 5. 1998 jako jednatel společnosti A.A.K. v obci P., odebral od společnosti VEPASPOL Olomouc a.s., se sídlem P. u Š., zboží - jatečné vepře v hodnotě nejméně 1.033.021,50 Kč, které bylo dodáno na základě dvou dodacích listů, uvedené zboží však v termínu splatnosti uhradil pouze částečně (a to jednak při prvním odběru hotově částku 420.000,- Kč, jednak dne 21. 5. 1998 hotově částku 250.000,- Kč), ačkoli je prodal dalším odběratelům, a takto způsobil poškozené společnosti škodu ve výši 363.021,50 Kč,

5)

v období od 12. 5. 1998 do 4. 6. 1998 jako jednatel společnosti A.A.K. v O., odebral od společnosti ZAPA beton a.s., se sídlem P., zboží - betonovou směs s dopravou v hodnotě 366.862,- Kč, které bylo dodáno na základě objednávky č. 1/98 ze dne 6. 5. 1998 a na základě osmi dodacích listů, uvedené zboží však v termínu splatnosti ani do současné doby řádně neuhradil, ačkoli je prodal dalším odběratelům, a takto způsobil poškozené společnosti škodu ve výši 366.862,- Kč,

6)

v době od 1. 11. 1998 do 25. 11. 1998 jako jednatel společnosti A.A.K. v D., odebral od soukromého podnikatele M. N., s místem podnikání D., jateční vepře v hodnotě 2.425.161,- Kč (dle součtu faktur 2.425.160,86 Kč), které bylo dodáno na základě kupní smlouvy ze dne 1. 11. 1998 a na základě šesti dodacích listů, při odběrech zaplatil zálohy v celkové výši 1.100.000,- Kč, avšak zbytek ceny zboží v termínu splatnosti ani později neuhradil, s výhradou částky 60.000,- Kč, kterou uhradil na základě opakovaných urgencí dne 12. 3. 1999, ačkoli je prodal dalším odběratelům, čímž M. N. způsobil škodu ve výši 1.325.161,- Kč,

7)

dne 2. 12. 1998 jako jednatel společnosti A.A.K. v obci H., odebral od společnosti EKO Hnízdo s. r. o., se sídlem H., zboží - jateční vepře v hodnotě 397.687,50 Kč, které bylo dodáno na základě jednoho dodacího listu, při odběru zaplatil zálohu ve výši 100.000,- Kč, avšak zbytek ceny zboží v termínu splatnosti ani později neuhradil a takto způsobil poškozené společnosti škodu ve výši 297.687,50 Kč,

8)

dne 8. 1. 1999 jako jednatel společnosti A.A.K. v obci H. K., odebral od společnosti AGRO Bohouňovice II, s. r. o., se sídlem H. K., poté co řádně odebral předchozí zboží – jateční prasata, zboží - jatečné býky v hodnotě 333.125,70 Kč, které bylo dodáno na základě jedné faktury, při odběru zaplatil zálohu ve výši 55.610,- Kč, avšak zbývající cenu v termínu splatnosti ani později řádně neuhradil, ačkoli zboží prodal dalším odběratelům, a takto způsobil poškozené společnosti škodu ve výši 277.515,70 Kč,

9)

dne 15. 2. 1999 jako jednatel společnosti A.A.K. v obci L., odebral od společnosti PALOMO a. s., se sídlem L., zboží - jatečné vepře v hodnotě 313.551,- Kč, které bylo dodáno na základě kupní smlouvy ze dne 15. 2. 1999 a na základě jednoho dodacího listu, při odběru zaplatil zálohu ve výši 75.000,- Kč, avšak zbývající cenu v termínu splatnosti ani později řádně neuhradil, ačkoli zboží prodal dalším odběratelům, a takto způsobil poškozené společnosti škodu ve výši 238.551,- Kč,

10)

dne 22. 2. 1999 jako jednatel společnosti A.A.K. v obci Ř., odebral od společnosti CHP Řepová s. r. o., se sídlem Ř., p. Z., zboží - jatečné vepře v hodnotě 141.490,20 Kč, které bylo dodáno na základě jednoho dodacího listu, při odběru zaplatil zálohu ve výši 35.000,- Kč, dne 3. 3. 1999 pak částku 20.000,- Kč, avšak zbývající cenu v termínu splatnosti ani později řádně neuhradil, ačkoli zboží prodal dalším odběratelům, a takto způsobil poškozené společnosti škodu ve výši 86.490,20 Kč,

11)

v období od 18. 2. 1999 do 4. 3. 1999 jako jednatel společnosti A.A.K. v obci H., odebral od společnosti HRADO a. s., se sídlem H., zboží - jatečné vepře v hodnotě 589.681,- Kč, které bylo dodáno na základě dvou kupních smluv ze dne 18. 2. 1999 a na základě čtyř faktur, při odběrech zboží uhradil zálohy v celkové výši 291.000,- Kč, avšak zbývající cenu v termínu splatnosti ani později řádně neuhradil, ačkoli zboží prodal dalším odběratelům, a takto způsobil poškozené společnosti škodu ve výši 298.681,- Kč,

12)

v době od 8. 11. 1999 do 23. 11. 1999 jako jednatel společnosti A.A.K. v B. odebral od společnosti IMPROMAT INT., spol. s. r. o., se sídlem Z., zboží - kancelářské přístroje v hodnotě 142.961,- Kč, které bylo dodáno na základě objednávek ze dne 4. 11. 1999 a 8. 11. 1999 a na základě dvou dodacích listů, uvedené zboží však v termínu splatnosti ani do současné doby řádně neuhradil, ačkoli je prodal dalším odběratelům, a takto způsobil poškozené společnosti škodu ve výši 142.961,- Kč,

13)

v době od 17. 10. 2000 do 20. 10. 2000 jako jednatel společnosti A.A.K. v D. v Č., odebral od společnosti MRAZÍRNY Dašice, a. s., se sídlem D. v Č., zboží - mraženou drůbež v hodnotě 1.299.269,70 Kč, které bylo dodáno na základě dvou výdejek a tří dodacích listů, uvedené zboží však v termínu splatnosti ani do současné doby řádně neuhradil, ačkoli je prodal dalším odběratelům, a takto způsobil poškozené společnosti škodu ve výši 1.299.269,70 Kč,

14)

v době od 12. 12. 2000 do 20. 12. 2000 jako jednatel společnosti A.A.K. v H., odebral od L. Z., podnikající jako fyzická osoba pod obchodním jménem L. Z. – „J.“, s místem podnikání H., zboží - smažené brambůrky v hodnotě 64.500,- Kč, které bylo dodáno na základě dvou faktur, uvedené zboží však v termínu splatnosti ani do současné doby řádně neuhradil, ačkoli je prodal dalším odběratelům, a takto způsobil poškozené společnosti škodu ve výši 64.500,- Kč,

15)

dne 15. 1. 2001 jako jednatel společnosti A.A.K. v O. odebral od společnosti ZEMPRO Opava, a. s., se sídlem O., zboží – konzumní vejce v hodnotě 61.236,- Kč, které bylo dodáno na základě jednoho dodacího listu, uvedené zboží však v termínu splatnosti ani do současné doby řádně neuhradil, ačkoli je prodal dalším odběratelům, a takto způsobil poškozené společnosti škodu ve výši 61.236,- Kč,

16)

v době od 5. 2. 2001 do 15. 2. 2001 jako jednatel společnosti A.A.K. v K., odebral od společnosti BROLA spol. s r. o., se sídlem Z., zboží - mražená kuřata v hodnotě 333.849,60 Kč, které bylo dodáno na základě dvou dodacích listů, při odběru dne 15. 2. 2001 uhradil zálohu ve výši 60.000,- Kč, avšak zbývající cenu v termínu splatnosti ani později neuhradil, ačkoli zboží prodal dalším odběratelům, a takto způsobil poškozené společnosti škodu ve výši 273.849,60 Kč,

17)

v době od 15. 8. 2001 do 3. 9. 2001 jako P. M., v B. v pobočce společnosti EUROPLAST, s. r. o., se sídlem P., odebral zboží - balicí fólii v hodnotě 652.607,50 Kč, které bylo dodáno na základě kupní smlouvy ze dne 15. 8. 2001 a na základě čtyř dodacích listů, uvedené zboží však v termínu splatnosti ani do současné doby řádně neuhradil, ačkoli je prodal dalším odběratelům, a takto způsobil poškozené společnosti škodu ve výši 652.607,50 Kč,

18)

dne 6. 9. 2001 jako P. M., v obci L., poté, co předchozí odběry řádně uhradil, odebral od Zemědělského družstva V., se sídlem V., okres P., zboží - vepřové půlky v hodnotě 95.598,- Kč, které bylo dodáno na základě jedné faktury, uvedené zboží však v termínu splatnosti ani do současné doby řádně neuhradil, ačkoli je prodal dalším odběratelům, a takto způsobil poškozené společnosti škodu ve výši 95.598,- Kč,

19)

v době od 6. 12. 2001 do 4. 1. 2002 jako P. M., v obci Ú. u U., poté, co první dva odběry řádně v hotovosti uhradil, odebral od Zemědělsko-obchodního družstva vlastníků Ú. u U., se sídlem Ú., zboží - vejce v hodnotě 838.013,40 Kč, které bylo dodáno na základě sedmi faktur, uvedené zboží však v termínu splatnosti ani do současné doby řádně neuhradil, ačkoli je prodal dalším odběratelům, a takto způsobil poškozené společnosti škodu ve výši 838.013,40 Kč,

20)

dne 3. 4. 2002 jako osoba vystupující pod jménem M. K., v B. uzavřel se společností Český Telecom a. s., se sídlem P., smlouvu na zřízení hlavní telefonní stanice na adrese B., avšak za toto a za poskytování služeb za dobu od zřízení hlavní telefonní stanice minimálně do 30.11.2002 nezaplatil a uvedené společnosti způsobil škodu nejméně ve výši 7.599,60 Kč,

21)

dne 3. 4. 2002 jako osoba vystupující pod jménem M. K., v B. odebral od společnosti TART s. r. o., se sídlem B., zboží - ruční fixační fólii v hodnotě nejméně 100.677,90 Kč, které bylo dodáno na základě dodatečně uzavřené obchodní smlouvy ze dne 15. 4. 2002 a na základě jednoho dodacího listu, uvedené zboží však v termínu splatnosti ani do současné doby řádně neuhradil, ačkoli je prodal dalším odběratelům, a takto způsobil poškozené společnosti škodu ve výši 100.677,90 Kč,

22)

v době od 5. 4. 2002 do 16. 4. 2002 jako osoba vystupující pod jménem M. K., v M. K., odebral od společnosti JATKY Moravský Krumlov spol. s r. o., se sídlem M. K., zboží - vepřové půlky v hodnotě 270.832,90 Kč, které bylo dodáno na základě rámcové kupní smlouvy ze dne 5. 4. 2002 a na základě čtyř dodacích listů, uvedené zboží však v termínu splatnosti řádně neuhradil, ačkoli je prodal dalším odběratelům, s výhradou částky 32.000,- Kč, kterou uhradil ve lhůtě splatnosti dne 19. 4. 2002, a následně uhradil na základě opakovaných urgencí po lhůtě splatnosti v několika platbách v polovině roku 2002 částku 90.713,80 Kč, a takto způsobil poškozené společnosti škodu ve výši 238.832,90 Kč,

23)

v době od 18. 4. 2002 do 16. 5. 2002 jako osoba vystupující pod jménem M. K., v T., odebral od společnosti Steinhauser, s. r. o., se sídlem T., zboží - vepřové půlky v hodnotě 911.202,- Kč, které bylo dodáno na základě devíti faktur, uvedené zboží však v termínu splatnosti řádně neuhradil, ačkoli je prodal dalším odběratelům, a takto způsobil poškozené společnosti škodu ve výši 911.202,- Kč,

24)

v době od 19. 4. 2002 do 6. 5. 2002 jako osoba vystupující pod jménem M. K., ve S. odebral od společnosti „Jatka Svitavy“, spol. s r. o., se sídlem S., zboží - vepřové a hovězí půlky v hodnotě 124.651,- Kč, které bylo dodáno na základě tří faktur, při odběrech zaplatil nadvakrát první fakturu v částce 31.853,- Kč, avšak zbývající částky v termínu splatnosti ani později neuhradil, ačkoli zboží prodal dalším odběratelům, a takto způsobil poškozené společnosti škodu ve výši 92.798,- Kč,

25)

v době od 22. 4. 2002 do 2. 5. 2002 jako osoba vystupující pod jménem M. K., v O. na M., odebral od společnosti K. Čápek a syn – řeznictví a uzenářství, s. r. o., se sídlem O. na M., zboží - vepřové půlky a hovězí čtvrtě v hodnotě 593.675,40 Kč, které bylo dodáno na základě dohody č. 7516230 o dodávkách masa, masných výrobků, konzerv a sádla ze dne 17. 4. 2002 a na základě pěti faktur, při odběru zboží zaplatil zálohu ve výši 32.953,70 Kč, avšak zbývající cenu v termínu splatnosti neuhradil, ačkoli zboží prodal dalším odběratelům, čímž uvedené společnosti způsobil škodu ve výši 560.721,70 Kč, následně po lhůtě splatnosti dne 15. 5. 2002 doplatil první odběr částkou 100.000,- Kč,

26)

v době od 15. 5. 2002 do 31. 5. 2002 jako osoba vystupující pod jménem M. K., v P., odebral od společnosti PATRIOT s. r. o. B., se sídlem B., zboží – vepřové půlky a hovězí čtvrtě v hodnotě 1.357.047,70 Kč, které bylo dodáno na základě jedenácti faktur, při odběru zboží dne 27. 5. 2002 zaplatil zálohu ve výši 35.375,10 Kč, avšak zbývající cenu v termínu splatnosti neuhradil, ačkoli zboží prodal dalším odběratelům, a takto způsobil poškozené společnosti škodu ve výši 1.321.672,60 Kč,

27)

v době od 15. 5. 2002 do 5. 6. 2002 jako osoba vystupující pod jménem M. K., ve Ž. n. S. odebral od Zemědělského družstva V. L., se sídlem V. L., zboží - vepřové půlky a hovězí čtvrtě v hodnotě 581.119,40 Kč, které bylo dodáno na základě čtyř faktur, uvedené zboží však v termínu splatnosti řádně neuhradil, ačkoli je prodal dalším odběratelům, a takto způsobil poškozené společnosti škodu ve výši 581.119,40 Kč,

28)

v době od 4. 7. 2002 do 2. 8. 2002 jako osoba vystupující pod jménem J. L., v M. K., odebral od společnosti MASOSPOL Městec Králové a. s., se sídlem M. K., zboží - vepřové půlky a hovězí čtvrtě v hodnotě 1.502.052,- Kč, které bylo dodáno na základě kupní smlouvy o dodávkách zboží ze dne 4. 7. 2002 a na základě devíti dodacích listů, uvedené zboží však v termínu splatnosti řádně neuhradil, ačkoli je prodal dalším odběratelům, pouze mezi odběry dne 23. 7. 2002 zaplatil za první odběr částku ve výši 92.421,- Kč, a takto způsobil poškozené společnosti škodu ve výši nejméně 1.409.631,- Kč,

29)

v době od 10. 7. 2002 do 17. 7. 2002 jako osoba vystupující pod jménem J. L., v Ž., odebral od společnosti VEMAS a. s., se sídlem V., zboží - vepřové půlky, hovězí čtvrtě a vnitřnosti v hodnotě 379.655,40 Kč, které bylo dodáno na základě dvou dodacích listů, uvedené zboží však v termínu splatnosti řádně neuhradil, ačkoli je prodal dalším odběratelům, a takto způsobil poškozené společnosti škodu ve výši nejméně 379.655,40 Kč,

30)

dne 24. 7. 2002 jako osoba vystupující pod jménem J. L., ve V. M. sjednal se společností Opravny masného průmyslu, s. r. o., se sídlem V. M., smlouvu o poskytnutí dopravy na trase M. K.- B., kterou, ač byla řádně provedena dne 24. 7. 2002, v termínu splatnosti na základě faktury ze dne 30. 7. 2002 na částku 13.978,- Kč splatnou dne 5. 8. 2002 neuhradil, a takto způsobil poškozené společnosti škodu ve výši 13.978,- Kč,

31)

v období od 1. 4. 2003 do 15. 4. 2003 jako P. M., v B. odebral od A. P., bytem B., I., podnikající jako fyzická osoba pod obchodním jménem A. P., s místem podnikání B., zboží - mýdla, čistící prostředky, prací prášky, hygienické potřeby v celkové hodnotě 286.520,- Kč, které bylo dodáno na základě sedmi faktur, uvedené zboží však v termínu splatnosti ani později neuhradil, ačkoli je prodal dalším odběratelům, a takto způsobil poškozené škodu ve výši 286.520,- Kč,

32)

dne 2. 4. 2003 jako P. M. odebral od společnosti NOVPLASTA CZ, s. r. o., se sídlem Ch., zboží - balicí PE fólii v hodnotě 59.292,- Kč, které bylo dodáno na základě jednoho dodacího listu, uvedené zboží však v termínu splatnosti ani později neuhradil, ačkoli je prodal dalším odběratelům, a takto způsobil poškozené společnosti škodu ve výši 59.292,- Kč,

33)

dne 17. 4. 2003 jako osoba vystupující pod jménem V. Š., v Z. odebral od soukromého podnikatele F. J. podnikajícího pod obchodním jménem F. J.-F., s místem podnikání O., zboží - stavební materiál v hodnotě 55.297,- Kč, které bylo dodáno na základě objednávky č. 212000068 ze dne 17.4.2003 a na základě jednoho dodacího listu, uvedené zboží však v termínu splatnosti ani později neuhradil, ačkoli je prodal dalším odběratelům, a takto způsobil poškozené společnosti škodu ve výši 55.297,- Kč,

34)

v době od 23. 4. 2003 do 5. 6. 2003 jako osoba vystupující pod jménem V. Š., v J., poté, co předchozí odběry řádně v hotovosti uhradil, odebral od společnosti RABBIT Trhový Štěpánov a. s., se sídlem T. Š., zboží - mražená kuřata a chlazené kuřecí řízky v hodnotě 1.212.269,70 Kč, které bylo dodáno na základě čtrnácti faktur, v průběhu odběrů uhradil po splatnosti platby na jednotlivé faktury v celkové výši 260.639,90 Kč, avšak zbývající cenu v termínu splatnosti neuhradil, ačkoli zboží prodal dalším odběratelům, a takto způsobil poškozené společnosti škodu ve výši minimálně 951.629,80 Kč,

35)

v době od 30. 4. 2003 do 9. 5. 2003 jako osoba vystupující pod jménem V. Š., v O. odebral od společnosti HERSCH, spol. s r. o., se sídlem O., poté co první odběr ze dne 25. 4. 2003 v hodnotě 79.606,80 Kč řádně v hotovosti uhradil, zboží - mraženou drůbež v hodnotě 519.437,60 Kč, které bylo dodáno na základě tří faktur, uvedené zboží však v termínu splatnosti ani později neuhradil, ačkoli je prodal dalším odběratelům, a takto způsobil poškozené společnosti škodu ve výši minimálně 519.437,60 Kč,

36)

v době od 30. 5. 2003 do 13. 6. 2003 jako osoba vystupující pod jménem V. Š., v H. odebral od R. S., bytem H., G., podnikajícího pod obchodním jménem R. S., s místem podnikání H., poté co první dva odběry (ze dne 22. 5. 2003 v hodnotě 77.789,- Kč a ze dne 29. 5. 2003 v hodnotě 55.303,- Kč) řádně ve splatnosti faktur uhradil, zboží - mražená kuřata v hodnotě 384.240,- Kč, které bylo dodáno na základě kupní smlouvy ze dne 21. 5. 2003 a na základě pěti faktur, uvedené zboží však v termínu splatnosti ani později neuhradil, ačkoli zboží prodal dalším odběratelům, a takto způsobil poškozenému škodu ve výši minimálně 384.240,- Kč,

37)

v době od 11. 6. 2003 do 12. 6. 2003 jako osoba vystupující pod jménem V. Š., v B. poté, co předchozí tři odběry řádně zaplatil, odebral od společnosti AGFTRADING, a. s., se sídlem P., zboží - mražená krůtí prsa v hodnotě 703.204,- Kč, které bylo dodáno na základě dvou dodacích listů, po odběrech uhradil po splatnosti pouze dne 13. 6. 2003 částku ve výši 200.000,- Kč, avšak zbývající cenu v termínu splatnosti neuhradil, ačkoli zboží prodal dalším odběratelům, a takto způsobil poškozené společnosti škodu ve výši minimálně 503.204,- Kč,

38)

dne 19. 6. 2003 jako osoba vystupující pod jménem P. B., v B. vylákal od F. P., bytem B., P., podnikajícího pod obchodním jménem F. P., s místem podnikání B., P., pod legendou obstarání zboží - krůtího masa finanční hotovost ve výši 600.000,- Kč, uvedené zboží jmenovanému nikdy nedodal, finanční prostředky, které takto získal, použil pro vlastní potřebu, poškozenému je nevrátil a způsobil mu tak škodu ve výši 600.000,- Kč,

39)

dne 18. 7. 2003 jako osoba vystupující pod jménem pan B., v O. odebral od společnosti Krůta Ostrava s. r. o., se sídlem O., zboží - drůbeží maso v hodnotě 34.834,80 Kč, které bylo dodáno na základě jednoho dodacího listu, uvedené zboží však v termínu splatnosti ani později neuhradil, ačkoli je prodal dalším odběratelům, a takto způsobil poškozené společnosti škodu ve výši 34.834,80 Kč,

40)

dne 22. 7. 2003 jako osoba vystupující pod jménem pan B., ve S., odebral od společnosti GASTROMA a. s., se sídlem L., zboží - drůbeží maso v hodnotě 44.100,- Kč, které bylo dodáno na základě jednoho dodacího listu, uvedené zboží však v termínu splatnosti ani později neuhradil, ačkoli je prodal dalším odběratelům, a takto způsobil poškozené společnosti škodu ve výši 44.100,- Kč,

41)

dne 1. 8. 2003 jako osoba vystupující pod jménem pan B., v M. B., odebral od společnosti Drůbež - Vysočina spol. s r. o., se sídlem M. B., zboží - drůbeží maso v hodnotě 20.148,- Kč, které bylo dodáno na základě smlouvy o dodávkách masa a masných výrobků ze dne 21. 7. 2003 a na základě jedné výdejky, uvedené zboží však v termínu splatnosti ani později neuhradil, ačkoli je prodal dalším odběratelům, a takto způsobil poškozené společnosti škodu ve výši 20.148,- Kč,

II.

1) v době od 16. 9. 1996 do 11. 3. 1997 ve V. M., okres V., v České spořitelně, a. s., Okresní pobočka N. J., pobočka V. M., (dále jen „Česká spořitelna“), společně s I. K., ve V. M., okres V., trvale bytem Z., okres V., v současné době neznámého pobytu, za pomoci spoluobviněné Ing. B. K., vedoucí detašovaného pracoviště úvěru fyzických osob (trestně stíhána samostatně) vylákal postupně, celkem v 17 případech od různých osob podpis písemnosti nazvané „Smlouva o úvěru“ s označením jejího čísla, o poskytnutí hotovostního střednědobého úvěru v částkách ve výši 300.000,- Kč ve dvou případech a ve výši 100.000,- Kč v patnácti případech s uvedením její splatnosti a měsíčními splátkami, vylákal tak finanční částku v celkové výši 2.100.000,- Kč, přičemž Českou spořitelnu uvedl v omyl tím, že sám vyhotovil a následně předložil České spořitelně potvrzení o výši pracovního příjmu jednotlivých osob vystupujících v právním postavením dlužníků nebo ručitelů, ve kterém záměrně uvedl nepravdivé údaje o zaměstnavateli a nepravdivou nadhodnocenou výši pracovních příjmů, přičemž výše pracovního příjmu dlužníka a ručitele byla rozhodnou skutečností k poskytnutí úvěru, výše uvedené osoby vystupující v právním postavení dlužníků uvedl v omyl tím, že je buď požádal o ručení na vlastní úvěr a zatajil jim, že ve vztahu k České spořitelně budou vystupovat v postavení dlužníka, nebo těmto osobám sdělil, že sám bude poté jejich úvěr splácet, ačkoli vzhledem ke své finanční situaci věděl, že nebude schopen tomuto příslibu dostát, peníze bezprostředně poté převzal buď od Ing. K. nebo od jednotlivých osob a použil je pro vlastní potřebu a do současné doby ani z části nevrátil, když z jednotlivých úvěrů následně uhradili České spořitelně A. K. částku nejméně 6.000,- Kč, R. V. částku 6.000,- Kč, A.L. celou výši úvěru v částce 100.000,- Kč, přičemž pohledávky České spořitelny za J. H., K. K., byly dne 26. 9. 2002 postoupeny firmě ETC, s. r. o., se sídlem v R. p.R., a pohledávky za J. L., J. F., R. V., A. T., M. T., M. K., M. K., M. K., R. H., J. K., A. R., M. Ž. a R. K. byly dne 31. 8. 2003 postoupeny firmy LOANINVEST LIMITED, obchodní společnosti založené dle práva K. ostrovů, zastoupené Mgr. B., AK V., P.,

2) dne 1. 8. 1996 ve V. M., okres V., vylákal od J. J., bytem V. M., P., finanční částku ve výši 140.000,- Kč, přičemž poškozeného uvedl v omyl tím, že mu přislíbil zapůjčené peníze vrátit, nejpozději do 20. 3. 1997, ačkoliv vzhledem ke své finanční situaci věděl, že ve sjednaném termínu nebude schopen svému závazku dostát, peníze do současné doby ani částečně nevrátil a způsobil J. J. škodu ve výši 140.000,- Kč,

3) dne 14. 4. 1997 ve V., okres V., vylákal od D. J., bytem V., okres V., finanční částku ve výši 200.000,- Kč jako zálohu na prodej dřevní hmoty nacházející se na V. p. v katastru obce V., sám D. J. na skládku dřevní hmoty dovedl a dřevo označil jako vlastní majetek, podepsal kupní smlouvu a převzal uvedenou zálohu, přičemž následně poškozený D. J. zjistil, že majitelem dřevní hmoty je obchodní společnost TIMAS, spol. s r. o., F. – M., čímž obviněný způsobil D. J. škodu ve výši 200.000,- Kč,

4) ve dnech 28. 9. 1998 a 5. 10. 1998 v B. p. H., okres K., v prodejně E. J. K. & syn, předstírali I. K. (t.č. neznámého pobytu) jako nájemce a P. M. jako ručitel uzavření

- a) Smlouvy o finančním pronájmu, na základě které vylákali od prodejce videorekordér Philips, typ VR 475, výrobní číslo VN069805017724 v ceně 11.490,- Kč s tím, že tento uhradí v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 485,- Kč k 25. dni v měsíci počínaje měsícem říjnem 1998 a konče měsícem srpnem 2000, což do současné doby neučinili a svým podvodným jednáním způsobili škodu pronajímateli obchodní společnosti Home Credit, a. s., B., ve výši 6.165,- Kč s přihlédnutím ke skutečnosti, že dne 28. 9. 1998 uhradili zálohu na splátky ve výši 2.900,- Kč a první splátku ve výši 485,- Kč a následně nepravidelně k 10. 11. 1998 uhradili splátku 485,- Kč, k 4. 3. 1999 uhradili splátku 485,- Kč a k 10. 6. 1999 dvě splátky po 485,- Kč,

- b) Smlouvy o finančním pronájmu, na základě které vylákali od prodejce Mini hifi systém Philips, typ FW 750, výrobní číslo SV009808022146, v ceně 14.990,- Kč s tím, že tento uhradí v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 633,- Kč k 25. dni v měsíci počínaje měsícem listopad 1998 a konče měsícem září 2000, což do současné doby neučinili a svým podvodným jednáním způsobili škodu pronajímateli obchodní společnosti Home Credit, a. s., B., ve výši 8.758,- Kč s přihlédnutím ke skutečnosti, že dne 5. 10. 1998 uhradili zálohu na splátky ve výši 3.700,- Kč a první splátku ve výši 633,- Kč a následně nepravidelně k 10. 11. 1998 uhradili splátku 633,- Kč, k 4. 3. 1999 uhradili splátku 633,- Kč a k 10. 6. 1999 splátku 633,- Kč,

- c) Smlouvy o finančním pronájmu, na základě které vylákali od prodejce barevný televizor Goldstar, typ CF-21D60X, výrobní číslo 123979, v ceně 11.780,- Kč s tím, že tento uhradí v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 527,- Kč k 25. dni v měsíci počínaje měsícem listopad 1998 a konče září 2000, což do současné doby neučinili a svým podvodným jednáním způsobili škodu pronajímateli obchodní společnosti Home Credit, a. s., B., ve výši 6.245,- Kč s přihlédnutím ke skutečnosti, že dne 5. 10. 1998 uhradili zálohu na splátky ve výši 2.900,- Kč, první splátku ve výši 527,- Kč a následně nepravidelně k 10. 11. 1998 uhradili splátku 527,- Kč, k 4. 3. 1999 uhradili splátku 527,- Kč a k 10. 6. 1999 dvě splátky po 527,- Kč, přičemž záměrně uvedli nepravdivou adresu umístění předmětu pronájmu, smyšlené telefonní číslo bydliště I. K. a P. M. vzhledem ke své finanční situaci věděl, že nebude schopen ve sjednaných termínech jednotlivé splátky uhradit, čímž způsobil společnosti Home Credit, a. s., B. škodu ve výši 21.168,- Kč,

5) dne 10. 12. 1998 v Zemědělském družstvu J. – M., v obci J., O., okres N., jako jednatel obchodní společnosti A.A.K. vylákal 74 kusů jatečních vepřů v hodnotě 275.478,- Kč s tím, že je uhradí do 25. 12. 1998 dle vystavené faktury ze dne 11. 12. 1998, což do současné doby neučinil a vzhledem ke svým finančním možnostem ani učinit nemohl, neboť předmětné vepře obratem za cenu nižší prodal a způsobil škodu ZD J. – M. ve výši 175.478,- Kč, když při odběru zboží uhradil zálohu ve výši 100.000,- Kč.

Za tento pokračující zločin byl obviněný P. M. podle § 209 odst. 5 tr. zákoníku za použití § 45 odst. 1 tr. zákoníku odsouzen ke společnému trestu v trvání osmi roků, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. d) tr. zákoníku zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou. Podle § 73 odst. 1, 3 tr. zákoníku mu byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu ve všech typech obchodních společností a družstev na dobu deseti roků. Rovněž bylo rozhodnuto o náhradě škody.

Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací usnesením ze dne 18. 11. 2010, sp. zn. 6 To 80/2010, odvolání obviněného podané proti shora uvedenému rozsudku podle § 256 tr. ř. zamítl.

Proti shora uvedenému usnesení odvolacího soudu podal obviněný prostřednictvím obhájce JUDr. Jaroslava Pavlase, Ph.D. s odkazem na dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. dovolání. Za jiné nesprávné hmotněprávním posouzení obviněný považoval, že část jednání, pro něž mu byl uložen za podmínek § 45 odst. 1 tr. zákoníku společný trest, byla promlčena. Pokud byl Okresním soudem ve Vsetíně vzat do vazby dne 11. 8. 2003, stalo se tak po více než 5-ti letech od spáchání skutků popsaných v usnesení o zahájení trestního stíhání, a tedy toto trestní stíhání bylo promlčené. Obviněný též zopakoval obsah rozsudku Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 29. 3. 2004, sp. zn. 4 T 126/2003, ve znění usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 6. 2004, sp. zn. 2 To 499/2004, kterým byl uznán vinným trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. a dvěma trestnými činy podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák., k němuž byl nyní ukládán společný trest. Podle obviněného však Okresní soud ve Vsetíně tento rozsudek vynesl i přesto, že skutky, za které jím byl odsouzen, byly promlčené, což Krajský soudu v Brně v nyní napadeném rozsudku překlenul pokračující trestnou činností. K jednotlivým skutkům, jimiž byl nyní uznán vinným, a s nimiž se neztotožnil, obviněný zopakoval obsah podaného odvolání, a zdůraznil, že v něm uvedl rozhodující skutečnosti jednak pro posouzení viny u skutků, ke kterým se doznal, a jednak pro vyvrácení viny, u nichž spáchání popíral. K nim vytýkal, že se nepodařilo prokázat, že činy spáchal, a existuje celá řada pochybností a nesrovnalostí, na které bylo ze stany obviněného poukazováno. Po provedeném dokazování tak existují zásadní rozpory a značné pochybnosti o objektivitě a správnosti rozhodnutí, které bylo učiněno v neprospěch obviněného. Soudy ignorovaly provedené důkazy a zásadu in dubio pro reo a nevěnovaly obhajobě obviněného a jednotlivým uplatněným argumentům potřebnou pozornost. Podle obviněného tak byl v předmětné trestní věci soudem ohledně některých skutků nedůvodně a bez důkazů odsouzen ke zcela likvidačnímu trestu, čemuž obecné soudy nevěnovaly dostatečnou pozornost.

V závěru dovolání obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265k tr. ř. zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 31. 5. 2010, sp. zn. 46 T 5/2010, a usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. 11. 2010, sp. zn. 6 To 80/2010, a podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal Krajskému soudu v Brně, aby předmětnou věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

V souladu s § 265h odst. 2 tr. ř. se k dovolání vyjádřil státní zástupce činný u Nejvyššího státního zastupitelství, který uvedl, že obviněný přehlíží, že vznášené námitky týkající se toho, že trestná činnost byla již promlčena, se netýkají meritorního rozhodnutí v této trestní věci, ale rozhodnutí Okresního soudu ve Vsetíně, sp. zn. 4 T 126/2003, které není možno přezkoumat. Soud rozhodující podle § 45 tr. zákoníku o uložení společného trestu za pokračování v trestném činu je vázán skutkovými zjištěními vyjádřenými v rušeném rozsudku. Námitka promlčení trestnosti skutků řešených Okresním soudem ve Vsetíně je sama o sobě lichá, což vyjádřil ve svém rozhodnutí odvolací soud. Státní zástupce dále konstatoval, že pokud obviněný namítal, že se obžalobě nepodařilo některé skutky vůbec prokázat a obviněný jejich spáchání popřel, tyto námitky deklarovanému dovolacímu důvodu nevyhovují, neboť směřují do oblasti skutkových zjištění, nikoli k realizaci norem hmotného práva. Státní zástupce v závěru vyjádření uvedl, že výhrady uplatněné dovolatelem není možno mít za důvodné, a má za to, že napadené rozhodnutí není zatíženo žádnou vadou, kterou by bylo možno a nutno napravit cestou dovolání, a navrhl, aby Nejvyšší soud podané dovolání podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. odmítl, protože je zjevně neopodstatněné.

Když Nejvyšší soud jako soud dovolací shledal, že dovolání obviněného je přípustné podle § 265a odst. 1, 2 písm. h) tr. ř., že bylo podáno osobou oprávněnou podle § 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř., v zákonné lhůtě a na místě, kde lze podání učinit (§ 265e odst. 1, 2 tr. ř.), zkoumal, zda je dovolání doloženo skutečnostmi dopadajícími na důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., protože dovolání může být relevantně podáno jen ze zákonem stanovených důvodů.

Podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. se dovolání podává, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Z takto stanovených mezí plyne, že ve vztahu ke zjištěnému skutku je možné dovoláním vytýkat výlučně vady právní, tedy to, že skutek, jak byl soudem zjištěn, byl nesprávně právně kvalifikován jako trestný čin, ačkoli o trestný čin nejde nebo jde o jiný trestný čin, než kterým byl obviněný uznán vinným. Na podkladě tohoto dovolacího důvodu nelze proto přezkoumávat a hodnotit správnost a úplnost skutkových zjištění, na nichž je napadené rozhodnutí založeno, ani prověřovat úplnost provedeného dokazování a správnost hodnocení důkazů ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř., poněvadž tato činnost soudu spočívá v aplikaci procesních, a nikoliv hmotně právních ustanovení. Vedle vad, které se týkají právního posouzení skutku, lze vytýkat též „jiné nesprávné hmotně právní posouzení“. Rozumí se jím zhodnocení otázky, která nespočívá přímo v právní kvalifikaci skutku, ale v právním posouzení jiné skutkové okolnosti mající význam z hlediska hmotného práva. Protože je Nejvyšší soud zásadně povinen vycházet ze skutkového zjištění soudu prvního stupně a v návaznosti na tento skutkový stav zvažuje hmotně právní posouzení, přičemž skutkové zjištění soudu prvního stupně nemůže změnit, a to jak na základě případného doplňování dokazování, tak i v závislosti na jiném hodnocení v předcházejícím řízení provedených důkazů (srov. přiměřeně usnesení Ústavního soudu např. ve věcech sp. zn. I. ÚS 412/02, III. ÚS 732/02, II. ÚS 760/02, III. ÚS 282/03, IV. ÚS 449/03), nelze za naplnění uvedeného důvodu považovat takové výhrady obviněného, v nichž jsou tvrzeny pochybnosti o správnosti skutkových zjištění a s ohledem na obhajobu obviněného jinak hodnoceny důkazy již provedené, když na základě těchto skutkových vad je dovozováno, že obviněný se činu, jímž byl uznán vinným, nedopustil.

Podané dovolání vyhovuje těmto kritériím jen v části v něm uplatněných argumentů, neboť pod označený dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. nelze podřadit námitky, jimiž obviněný s odkazem na obsah podaného odvolání brojil proti tomu, že v případě dílčích útoků, jimiž byl uznán vinným, se nepodařilo prokázat jeho vinu, a že existuje celá řada pochybností a nesrovnalostí, které nebyly v řízení odstraněny. K těmto výhradám je potřeba zmínit, že obviněný je uvedl jen ve zcela obecné rovině. Podrobně je však rozvedl v odvolání a odvolací soud jejich přezkoumání věnoval potřebnou pozornost, přiléhavě na ně reagoval v odůvodnění svého rozhodnutí a zejména na straně 33-35 se s nimi pečlivě vypořádal. Tyto výhrady, které se ve svém důsledku vztahovaly i k trestu, který obviněný považoval za likvidační, nemají povahu právních skutečností, ale obviněný jimi vytýkal vady, které nelze v rámci dovolání přezkoumávat nejen se zřetelem na dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř, ale ani na podkladě žádného jiného dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud se proto s těmito námitkami po věcné stránce zabývat nemohl, neboť v této části bylo dovolání podáno z jiného než v zákoně uvedeného dovolacího důvodu.

V té části dovolání, v níž obviněný namítal promlčení jemu za vinu kladené trestné činnosti, jde o hmotněprávní problematiku, a proto, když bylo dovolání uplatněno v souladu s označeným dovolacím důvodem, Nejvyšší soud ve vztahu k této otázce dále zkoumal, zda je ohledně ní dovolání opodstatněné.

Obviněný byl napadeným rozsudkem v bodech I. 1) – 41), II. 1a - 1q), 2), 3), 4a – 4c), 5) uznán vinným pokračujícím trestným činem, jehož páchání je vymezeno obdobím od 10. 6. 1996 do 1. 8. 2003, a to celkem 46 útoky (ad I., II.). K vymezení tohoto jednoho pokračujícího skutku došlo za situace, že obviněný byl původně na základě obžaloby podané ve věci téhož soudu sp. zn. 46 T 5/2010, souzen za trestnou činnost vymezenou pod bodem I. 1) – 41), a za další dílčí útoky tohoto skutku, jež jsou nyní uvedeny v napadeném rozsudku v bodě II. 1a - 1q), 2), 3), 4a – 4c), 5), byl odsouzen rozsudkem Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 29. 3. 2004, sp. zn. 4 T 126/2003. Napadeným rozsudkem Krajský soud v Brně o těchto činech rozhodl v rámci společného trestu podle § 45 tr. zákoníku tak, že zrušil výrok o vině a výrok o trestu v uvedeném rozsudku Okresního soudu ve Vsetíně, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 6. 2004 sp. zn. 2 To 499/2004, a obviněného P. M. v bodech I. 1) – 41), II. 1a - 1q), 2), 3), 4a – 4c), 5) uznal vinným jedním pokračujícím zločinem podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) tr. zákoníku. Obviněný tento zločin uvedenými dílčími útoky, jak vyplývá z popsaných skutkových zjištění, spáchal v době od 10. 6. 1996 do 1. 8. 2003, neboť dne 1. 8. 2003 se se zřetelem na nyní vymezený jeden pokračující skutek dopustil posledního dílčího útoku (viz bod I. 41. rozsudku soudu prvního stupně).

K promlčení, jehož se obviněný v projednávané věcí domáhá, je nutné uvést, že podle § 34 odst. 1 tr. zák. trestní odpovědnost za trestný čin zaniká uplynutím promlčecí doby, která je stanovena v písm. a) až e) cit. ustanovení. Důvody promlčení jsou především hmotněprávní, protože uplynutím času postupně slábne, až docela zaniká potřeba trestněprávní reakce na trestný čin. Promlčení trestní odpovědnosti má i důležité procesní důsledky spočívající v tom, že trestní stíhání pachatele, jehož trestní odpovědnost za určitý trestný čin byla promlčena, nelze zahájit, a bylo-li již zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí být zastaveno.

Podle § 34 odst. 2 tr. zákoníku promlčecí doba počíná běžet u trestných činů, u nichž je znakem účinek anebo u nichž je účinek znakem kvalifikované skutkové podstaty, od okamžiku, kdy takový účinek nastal; u ostatních trestných činů počíná běžet promlčecí doba od ukončení jednání.

V projednávané věci byl obviněný odsouzen za pokračující zločin podvodu podle § 209 odst. 1 odst. 5 tr. zák., u něhož je trest odnětí svobody stanoven od pěti do deseti let, což ve smyslu § 34 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku znamená, že trestní odpovědnost obviněného za tento zločin zaniká po uplynutí promlčecí doby činící patnáct let.

Pro běh promlčecí doby je rozhodný její počátek a jak z výše uvedeného ustanovení § 34 odst. 2 tr. zákoníku vyplývá, u trestných činů, u nichž není znakem účinek anebo u nichž není účinek znakem kvalifikované skutkové podstaty, což není případ trestného činu podle § 209 tr. zákoníku, od okamžiku, kdy bylo ukončeno trestné jednání.

Vzhledem k tomu, že v projednávaném případě se jedná o pokračující zločin, je potřeba uvést, že podle § 116 tr. zákoníku se pokračováním v trestném činu rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují, byť i v souhrnu, skutkovou podstatu stejného trestného činu, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku. Dílčí útoky musí naplňovat stejnou skutkovou podstatu trestného činu, a pokračování tak lze naplnit jak dílčími útoky, jimiž je skutková podstata určitého trestného činu naplněna ve všech znacích, tak těmi dílčími útoky, u nichž teprve jejich souhrn tuto skutkovou podstatu ve všech znacích naplňuje. Škody způsobené pokračováním v trestném činu se sčítají, což má zásadní význam u trestných činů, u nichž je znakem skutkové podstaty škoda na majetku. Všechny dílčí akty pokračování totiž tvoří jediné jednání, které pak má jediný následek, resp. účinek.

U pokračujících trestných činů počíná promlčecí doba běžet od okamžiku, kdy byla trestná činnost ukončena, tj. kdy pachatel ukončil jednání v rámci posledního dílčího útoku. Rozhodná je doba ukončení jednání. V projednávané věci tímto posledním dílčím útokem, kdy obviněný ukončil jednání, byl den 1. 8. 2003. Od tohoto okamžiku začala plynout promlčecí doba, která, jak je výše uvedeno, činí patnáct let, a pokud by běžela bez toho, aniž by byla přerušena [viz § 34 odst. 4 písm. a), b) tr. zákoníku], uplynula by až 1. 8. 2018.

Jestliže je tedy vycházeno z těchto základních hmotně právních hledisek založených na zjištěných skutkových okolnostech, je zřejmé, že v projednávané věci nemůže, a ani nemohlo promlčení nastat, protože v době od spáchání posledního dílčího útoku pokračujícího trestného činu neuplynula zákonem vymezená promlčecí doba.

Na tomto závěru nemůže nic změnit ani to, že se jedná o pokračující skutek, o němž bylo rozhodnuto v rámci společného trestu podle § 45 odst. 1 tr. zákoníku. I když byl obviněný za dílčí útoky pokračujícího skutku odsouzen rozsudkem, který před tím nabyl právní moci, a který byl posléze v rámci společného trestu ve výroku o vině a trestu zrušen, nelze se promlčení domáhat ve vztahu k jeho jednotlivým dílčím útokům. Pro promlčení je rozhodné, jak již bylo uvedeno výše, ukončení jednání, a je nutné pro tyto závěry vycházet ze skutkových zjištění, jež soudy učinily a tyto popsaly ve výroku odsuzujícího rozsudku. V případě pokračujícího trestného činu není možné běh promlčení doby, resp. její počátek počítat ve vztahu k jednotlivým jeho dílčím útokům, event. jen k některým z nich, ale je nutné promlčecí dobu počítat od toho okamžiku, kdy bylo ukončeno jednání u posledního dílčího útoku. Rozhodné totiž je, že při úvaze o případné aplikaci ustanovení § 45 odst. 1 tr. zákoníku o společném trestu za pokračování v trestném činu je soud vždy vázán též právní kvalifikací použitou ohledně dílčích útoků pokračujícího trestného činu v dřívějším pravomocném odsuzujícím rozsudku v tom smyslu, že musí vycházet z této právní kvalifikace při posuzování, zda později projednávaný skutek je dílčím útokem téhož pokračujícího trestného činu, tj. jestli dílčí útoky dříve odsouzené i nyní projednávané naplňují stejnou skutkovou podstatu trestného činu (srov. rozhodnutí č. 56/2008-I. Sb. rozh. tr.). Význam zde má zejména to, že ukládání společného trestu za pokračování v trestném činu podle § 45 tr. zákoníku je spojeno s rozhodováním o vině pachatele celým posuzovaným pokračujícím trestným činem. Proto lze společný trest např. uložit i v případě, když ohledně dřívějšího odsouzení, které se týká některých dílčích útoků tohoto pokračujícího trestného činu, platí fikce, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen (přiměřeně srov. rozhodnutí č. 11/2008 Sb. rozh. tr.).

Proto je, v případě ukládání společného trestu, a to i se zřetelem na otázky spojené s promlčením, rozhodné, že soud rozhodující později není oprávněn přehodnocovat právní posouzení těch dílčích útoků pokračujícího trestného činu, jichž se týká dřívější pravomocný rozsudek, ani kdyby měl pochybnosti o jeho správnosti.

Na základě všech takto zjištěných skutkových i právních skutečností je zřejmé, že soudy prvního i druhého stupně nepochybily, jestliže na základě kritérií vymezených v § 45 odst. 1 tr. zákoníku čin obviněného v bodech I. 1) – 41), II. 1a - 1q), 2), 3), 4a – 4c), 5) posoudily jako pokračující zločin podvodu podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) tr. zákoníku, neboť se zřetelem na podmínky uvedené v § 34 odst. 1, 2, 3 tr. zákoníku k jeho promlčení nedošlo.

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem, když Nejvyšší soud dovoláním napadené rozhodnutí shledal správným, dovolání obviněného jako zjevně neopodstatněné podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 23. března 2011

Předsedkyně senátu

JUDr. Milada Šámalová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru