Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Tdo 243/2020Usnesení NS ze dne 24.03.2020

HeslaVazba
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:8.TDO.243.2020.3
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265l odst. 4 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

8 Tdo 243/2020-I.

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 24. 3. 2020 v řízení k dovolání podaném obviněnou J. V. P., roz. L., nar. XY v XY, trvale bytem XY, nyní ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Světlá nad Sázavou, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 9. 2019, sp. zn. 12 To 17/2019, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 1 T 6/2018, o vazbě obviněné, takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněná J. V. P. nebere do vazby.

Odůvodnění:

1. Obviněná J. V. P. v současné době vykonává ve věznici s ostrahou trest odnětí svobody v trvání pěti roků, který jí byl podle § 209 odst. 5 tr. zákoníku uložen za zločin podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) tr. zákoníku rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 9. 2019, sp. zn. 12 To 17/2019, ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 3. 9. 2019, sp. zn. 1 T 6/2018, proti nimž bylo podáno dovolání.

2. Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 24. 3. 2020 dovolání obviněné podané proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 9. 2019, sp. zn. 12 To 17/2019, jako soudu odvolacího, a rozhodl tak, že podle 265k odst. 1 tr. ř. se zrušují rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 9. 2019, sp. zn. 12 To 17/2019, a rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 5. 10. 2018, sp. zn. 1 T 6/2018, jakož podle § 265k odst. 2 tr. ř. i další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a podle § 265l odst. 1 tr. ř. se přikazuje Městskému soudu v Praze, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

3. Vzhledem k tomu, že obviněná J. V. P. v době, kdy Nejvyšší soud v předmětné věci rozhodl, vykonává ve Věznici Světlá nad Sázavou trest uložený jí uvedeným zrušeným rozsudkem, bylo nutné, aby podle § 265l odst. 4 tr. ř. zároveň rozhodl o vazbě.

4. V souvislosti s rozhodováním o tom, zda jsou dány důvody vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. ř., Nejvyšší soud z obsahu spisového materiálu v této trestní věci shledal, že u obviněné v průběhu celého trestního řízení nebyly dány vazební důvody a že obviněná byla po celé trestní řízení na svobodě. Při zkoumání okolností významných pro své rozhodnutí Nejvyšší soud z Centrální evidence vězňů zjistil, že obviněná dne 1. 1. 2020 nastoupila výkon trestu odnětí svobody dobrovolně v přiměřené době k tomuto nástupu soudem určené. Obviněná byla až do tohoto pravomocného odsouzení osobou bezúhonnou.

5. Ze všech takto zjištěných skutečností Nejvyšší soud v současném stadiu řízení o mimořádném opravném prostředku shledal, že ani nyní nejsou známy žádné okolnosti, které by svědčily o důvodné obavě naplňující některý z důvodů vazby podle § 67 písm. a), b) nebo c) tr. ř., a proto ve smyslu § 265l odst. 4 tr. ř. rozhodl, že se obviněná J. V. P. do vazby nebere.

6. Ze všech uvedených důvodů Nejvyšší soud dospěl k závěru, že z jednání obviněné ani z dalších konkrétních okolností nevyplývá obava podle § 67 písm. a) až c) tr. ř., a proto rozhodl ve smyslu § 265l odst. 4 tr. ř. tak, že se obviněná J. V. P. do vazby nebere.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 24. 3. 2020

JUDr. Milada Šámalová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru